مسابقات پینگ‌پنگ و فوتبال‌دستی – مهر و آبان 1402 – متوسطه 2

تصاویر ورزشی – دبیرستان امیر دوره دوم

سال تحصیلی 03-1402

pingpong-champion

قهرمان مسابقات پینگ‌پنگ

محمدطاها قیصری

foosball-champion

تیم قهرمان مسابقات فوتبال‌دستی

امیر کسرائی‌فرد و سیدمحمدامین محدث

 • تاریخ

  مهر و آبان 1402

 • دوره

  پایه دهم (دوره 26)
  پایه یازدهم (دوره 25)
  پایه دوازدهم (دوره 24)

 • مکان

  دبیرستان امیر متوسطه 2

 • موضوع

  تصاویر مسابقات پینگ‌پنگ و فوتبال‌دستی – مهر و آبان 1402 – متوسطه 2

 • تعداد

  75 عدد

 • حجم فایل

  21.7 MB

 • کیفیت

  1920×1280