راهنما (شماره 1) – کاپیتان سیدمحسن شیرخدایی – اسفند 99

تصاویر برنامه های آموزشی – دبیرستان امیر دوره دوم

سال تحصیلی 00-99

RAHNAMA---1
  • تاریخ

    4 اسفند 1399

  • سخنران

    کاپیتان سیدمحسن شیرخدایی

  • مکان

    سالن اجتماعات متوسطه 2 و فضای مجازی