سنجش پزشکی – پایه هفتم و هشتم – مهر 1400

تصاویر برنامه های آموزشی – دبیرستان امیر دوره اول

سال تحصیلی 01-1400

 • تاریخ

  16 مهر 1400

 • مکان

  دبیرستان امیر دوره اول

 • دوره

  دوره 26 و 27 دبیرستان امیر

 • موضوع

  تصاویر سنجش پزشکی – پایه هفتم و هشتم – مهر 1400

 • تعداد

  92 عدد

 • حجم فایل

  29.4 MB

 • کیفیت

  1920×1440