نفرات برتر فیزیک ویژه - مرحله 2 - سال تحصیلی 98-97

مرحله دوم مسابقات فیزیک ویژه به پایان رسید و نفرات برتر آن مشخص شدند.

آقای محمدمهدی داورزنی از پایه دهم با کسب 47 امتیاز مقام اول این مرحله را به دست آورد.

نفر اول: محمدمهدی داورزنی … 47 امتیاز

پایه دهم

محمدمهدی داورزنی

نفر دوم: محمدمهدی حاجی عباسی … 42/5 امتیاز

پایه یازدهم

محمدمهدی حاجی عباسی

نفر سوم: میلاد نژوری … 41 امتیاز

پایه یازدهم

میلاد نژوری

نفر چهارم: بنیامین میرزا آقاجانی … 36/5 امتیاز

پایه دهم

بنیامین میرزا آقاجانی

نفر پنجم: سیدمهدی امام زاده … 33 امتیاز

پایه دهم

سیدمهدی امام زاده

نفر ششم: علی رضا پورنهاوندی … 33 امتیاز

پایه دهم

علی رضا پورنهاوندی

نفر هفتم: علی عدل یار … 32/5 امتیاز

پایه دهم

علی عدل یار

نفر هشتم: محمدامین شاه علی … 31 امتیاز

پایه دهم

محمدامین شاه علی

نفر هشتم: محمدمتین بیات … 31 امتیاز

پایه یازدهم

محمدمتین بیات

نفر هشتم: احمد ایلخانی … 31 امتیاز

پایه یازدهم

احمد ایلخانی
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۱:۱۳:۰۵ اردیبهشت ۱۲ام, ۱۳۹۸|اخبار آموزشی متوسطه 2, اخبار دوره دوم متوسطه, سال تحصیلی 98-97 دسته بندی ها|برچسب ها: , , |