عناوین کلاس‌های پلکان - نیم سال اول 03-1402

معرفی عناوین کلاس‌های پلکان پایه هفتم و هشتم و نهم در نیم‌سال اول سال تحصیلی 03-1402
پلکان ۱ هفتم

پلکان ۱ هفتم

فوریت‌های پزشکی

معرق کاشی

مایکروسافت پاورپوینت

پلکان ۲ هفتم

پلکان ۲ هفتم

بازی و خلاقیت

ویدیو اسکرایب

تصویرسازی کاربردی

پلکان ۱ هشتم

پلکان ۱ هشتم

مایکروسافت ورد

معرق

فوریت‌های پزشکی

پلکان ۲ هشتم

پلکان ۲ هشتم

طراحی پایه

آزمایشگاه فیزیک و شیمی

ادوبی پریمیر

پلکان ۱ نهم

پلکان ۱ نهم

فوریت‌های پزشکی

مایکروسافت اکسل

کارگاه چوب

پلکان ۲ نهم

پلکان ۲ نهم

آزمایشگاه فیزیک و شیمی

نقاشی رنگ روغن

ادوبی پریمیر