فروردین 1403

اردوی تفریحی – پایه دهم – آذر 1402

1403/1/25 7:48:02فروردین 25ام, 1403|دسته بندی های:‌ تصاویر اردو متوسطه 2, سال تحصیلی 03-1402, گالری دوره دوم متوسطه|برچسب های:‌ , , , , |

پایه دهم (دوره 26) - 28 آذر 1402 - تهران - مجموعه ورزشی برق

معرفی رشته عمران – آذر 1402 – متوسطه 2

1403/1/25 7:43:57فروردین 25ام, 1403|دسته بندی های:‌ تصاویر برنامه های آموزشی متوسطه 2, سال تحصیلی 03-1402, گالری دوره دوم متوسطه|برچسب های:‌ , , , , , |

27 آذر 1402 - سخنران: آقای دکتر سید حسین حسینی نورزاد - سالن اجتماعات متوسطه 2

مراسم فاطمیه دوم 1445 – آذر 1402 – متوسطه 2

1403/1/25 7:09:01فروردین 25ام, 1403|دسته بندی های:‌ تصاویر مراسم متوسطه 2, سال تحصیلی 03-1402, گالری دوره دوم متوسطه|برچسب های:‌ , , , , , |

25 آذر 1402 - سخنران و مداح: حجة الاسلام سید علیرضا شجاعی و آقای حاج حمید بهاری - سالن اجتماعات متوسطه 2

بهمن 1402

ایستگاه علوم – پایه نهم – آبان و آذر 1402

1402/11/11 11:29:14بهمن 11ام, 1402|دسته بندی های:‌ تصاویر برنامه های آموزشی متوسطه 1, سال تحصیلی 03-1402, گالری دوره اول متوسطه|برچسب های:‌ , , , , |

آبان و آذر 1402 - پایه نهم (دوره 27) - دبیرستان امیر دوره اول

مسابقه بسکتبال امیر و نیک‌پرور – آذر 1402 – متوسطه 1

1402/11/11 9:57:18بهمن 11ام, 1402|دسته بندی های:‌ تصاویر ورزشی متوسطه 1, سال تحصیلی 03-1402, گالری دوره اول متوسطه|برچسب های:‌ , , , , , |

29 آذر 1402 - منتخب پایه هشتم و نهم (دوره و 28 و 27) - حیاط جنوبی متوسطه 2

اردوی مشهد – پایه هفتم – آذر 1402

1402/11/11 8:54:05بهمن 11ام, 1402|دسته بندی های:‌ تصاویر اردو متوسطه 1, سال تحصیلی 03-1402, گالری دوره اول متوسطه|برچسب های:‌ , , , |

اردوی مشهد - پایه هفتم - 26 تا 30 آذر 1402 - دوره 29 دبیرستان امیر

مراسم فاطمیه دوم 1445 – آذر 1402 – متوسطه 1

1402/11/11 7:40:09بهمن 11ام, 1402|دسته بندی های:‌ تصاویر مراسم متوسطه 1, سال تحصیلی 03-1402, گالری دوره اول متوسطه|برچسب های:‌ , , , , |

25 آذر 1402 - سخنران: حجة الاسلام و المسلمین عطار نژاد - سالن اجتماعات متوسطه 1

اردوی مشهد – پایه هشتم – آذر 1402

1402/11/11 8:54:57بهمن 11ام, 1402|دسته بندی های:‌ تصاویر اردو متوسطه 1, سال تحصیلی 03-1402, گالری دوره اول متوسطه|برچسب های:‌ , , , |

اردوی مشهد - پایه هشتم - 13 تا 17 آذر 1402 - دوره 28 دبیرستان امیر

صبحگاه فاطمی (س) – پایه نهم – آذر 1402

1402/11/11 11:33:46بهمن 11ام, 1402|دسته بندی های:‌ تصاویر مراسم متوسطه 1, سال تحصیلی 03-1402, گالری دوره اول متوسطه|برچسب های:‌ , , , , |

9 آذر 1402 - به مسئولیت دوره 27 - سخنرانان: دانش‌آموزان دوره 27 - متوسطه 1

آذر 1402

رفتن به بالا