اردیبهشت 1402

خرداد 1401

بهمن 1400

آذر 1400

جشن 17 ربیع – پایه نهم – آبان 99

1400/10/2 5:00:31آذر 4ام, 1400|دسته بندی های:‌ تصاویر مراسم متوسطه 1, سال تحصیلی 00-99, گالری دوره اول متوسطه|برچسب های:‌ , , , , , , , , |

12 آبان 1399 - به مسئولیت دوره 24 - سخنران و مداح: حجة الاسلام محمدرضا اشرف کاشانی و آقای علی اصغر نیلچی - سالن اجتماعات متوسطه 1 و فضای مجازی

مراسم پایان ماه صفر 1443 – مهر 1400 – متوسطه 2

1400/10/1 8:15:50آذر 1ام, 1400|دسته بندی های:‌ تصاویر مراسم متوسطه 2, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره دوم متوسطه|برچسب های:‌ , , , , , , , |

14 مهر 1400 - سخنران و مداح: حجة الاسلام سیدعلیرضا شجاعی و آقای علی اصغر نیلچی - سالن اجتماعات متوسطه 2 و فضای مجازی

شهریور 1400

فروردین 1400

دی 1398

مراسم آخر ماه صفر – آبان 98 – متوسطه 1

1400/10/2 5:39:15دی 15ام, 1398|دسته بندی های:‌ تصاویر مراسم متوسطه 1, سال تحصیلی 99-98, گالری دوره اول متوسطه|برچسب های:‌ , , , , , , , |

6 آبان 1398 - سخنران و مداح: حجة الاسلام و المسلمین عطار نژاد و آقای علی اصغر نیلچی - سالن اجتماعات متوسطه 1

مراسم اربعین – مهر 98 – متوسطه 1

1400/10/2 5:39:43دی 14ام, 1398|دسته بندی های:‌ تصاویر مراسم متوسطه 1, سال تحصیلی 99-98, گالری دوره اول متوسطه|برچسب های:‌ , , , , , , |

20 تا 25 مهر 1398 - سخنران و مداح: آقای داوود صفرزاده و آقای علی اصغر نیلچی - سالن اجتماعات متوسطه 1

آذر 1398

رفتن به بالا