آبان 1402

اردیبهشت 1402

آبان 1401

مهر 1398

جلسه عمومی معلمین – مهر 98 – متوسطه 2

1398/7/30 8:24:11مهر 30ام, 1398|دسته بندی های:‌ تصاویر جلسات متوسطه 2, سال تحصیلی 99-98, گالری دوره دوم متوسطه|برچسب های:‌ , , , |

3 مهر 1398 - سخنرانان: آقای داوود صفرزاده - آقای کاظم صباغی - سالن اجتماعات متوسطه 2

مراسم روز آغازین – مهر 98 – متوسطه 2

1398/7/30 7:58:03مهر 30ام, 1398|دسته بندی های:‌ تصاویر مراسم متوسطه 2, سال تحصیلی 99-98, گالری دوره دوم متوسطه|برچسب های:‌ , , , |

1 مهر 1398 - سخنرانان: آقای کاظم صباغی و آقای محسن نوری - سالن اجتماعات متوسطه 2

تیر 1398

آبان 1397

مهر 1396

رفتن به بالا