اردیبهشت 1402

آزمون‌های نوبت دوم پایه دهم – سال تحصیلی 01-1400

1402/2/23 5:49:31اردیبهشت 23ام, 1402|دسته بندی های:‌ پایه دهم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , , , |

دروس: تفکر و سواد رسانه، دین و زندگی، عربی، فارسی، آمادگی دفاعی، هندسه، ریاضیات، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زبان انگلیسی

آزمون‌های امتحان نهایی پایه نهم – خرداد 1400 و 1401

1402/2/11 13:54:34اردیبهشت 11ام, 1402|دسته بندی های:‌ پایه نهم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , , , |

دروس: آمادگی دفاعی، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، ریاضی، علوم تجربی، عربی، انشا، آموزش قرآن، املا، فارسی

خرداد 1401

آزمون‌های نوبت دوم پایه نهم – سال تحصیلی 00-99

1401/3/5 9:16:54خرداد 5ام, 1401|دسته بندی های:‌ پایه نهم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , |

دروس: آمادگی دفاعی، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، ریاضی، علوم، عربی، انشا، قرآن، املا

آزمون‌های نوبت دوم پایه نهم – سال تحصیلی 98-97

1401/3/5 9:17:59خرداد 5ام, 1401|دسته بندی های:‌ پایه نهم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , |

دروس: آمادگی دفاعی، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، ریاضی، علوم، عربی، انشا، قرآن، املا

آزمون‌های نوبت دوم پایه نهم – سال تحصیلی 97-96

1401/3/5 9:07:45خرداد 5ام, 1401|دسته بندی های:‌ پایه نهم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , |

دروس: آمادگی دفاعی، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، علوم، عربی، انشا، املا

آزمون‌های نوبت دوم پایه نهم – سال تحصیلی 96-95

1401/3/5 9:01:34خرداد 5ام, 1401|دسته بندی های:‌ پایه نهم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , |

دروس: آمادگی دفاعی، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، ریاضی، علوم، عربی، انشا، قرآن، املا

آذر 1400

اردیبهشت 1398

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه دهم – نوبت دوم

1400/10/1 8:55:18اردیبهشت 19ام, 1398|دسته بندی های:‌ پایه دهم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , , , , , , , , |

آزمون های نوبت دوم سال تحصیلی 97-96 دروس: تفکر و سواد رسانه، دین و زندگی، زبان ترمیک، زبان انگلیسی، عربی، فارسی، نگارش، هندسه، ریاضیات، فیزیک، شیمی، آزمایشگاه، آمادگی دفاعی، جغرافیا، زیست و اکسل

اردیبهشت 1397

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه دهم – نوبت دوم

1400/10/1 9:02:13اردیبهشت 22ام, 1397|دسته بندی های:‌ پایه دهم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , , , , , |

سوالات آزمون های نوبت دوم - سال تحصیلی 96-95 نمونه سوالات دروس عربی، ریاضیات، سواد رسانه، زبان انگلیسی، فارسی، هندسه، دین و زندگی، فیزیک، جغرافیا، نگارش، شیمی، زبان تکمیلی و آمادگی دفاعی

رفتن به بالا