۵ ۰۳, ۱۴۰۱

آزمون‌های نوبت دوم پایه هشتم – سال تحصیلی 98-97

۱۴۰۱/۳/۵ ۸:۵۰:۴۶خرداد ۵ام, ۱۴۰۱|Categories: پایه هشتم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , , |

دروس: ادبیات، املا، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زیست شناسی، حساب، حساب تکمیلی، هندسه، فیزیک، تفکر و سبک زندگی، انشا، عربی

۵ ۰۳, ۱۴۰۱

آزمون‌های نوبت دوم پایه هشتم – سال تحصیلی 97-96

۱۴۰۱/۳/۵ ۸:۴۵:۲۵خرداد ۵ام, ۱۴۰۱|Categories: پایه هشتم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , , |

دروس: ادبیات، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زیست شناسی، حساب، حساب تکمیلی، هندسه، فیزیک، تفکر و سبک زندگی، انشا، عربی

۵ ۰۳, ۱۴۰۱

آزمون‌های نوبت دوم پایه هفتم – سال تحصیلی 98-97

۱۴۰۱/۳/۵ ۸:۱۵:۱۲خرداد ۵ام, ۱۴۰۱|Categories: پایه هفتم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , |

دروس: ادبیات، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زیست شناسی، حساب، حساب تکمیلی، هندسه،  فیزیک، انشا، عربی

۵ ۰۳, ۱۴۰۱

آزمون‌های نوبت دوم پایه هفتم – سال تحصیلی 97-96

۱۴۰۱/۳/۵ ۸:۰۳:۱۴خرداد ۵ام, ۱۴۰۱|Categories: پایه هفتم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , , , |

دروس: ادبیات، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زیست شناسی، حساب، حساب تکمیلی، هندسه،  فیزیک، تفکر و سبک زندگی، املا، انشا، عربی

۲۹ ۰۹, ۱۴۰۰

آزمون‌های نوبت اول پایه نهم – سال تحصیلی 99-98

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۶:۱۰:۴۹آذر ۲۹ام, ۱۴۰۰|Categories: پایه نهم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , , , |

دروس: ادبیات، آمادگی دفاعی، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، زیست و زمین شناسی، حساب، هندسه، فیزیک، عربی و انشا

۲۹ ۰۹, ۱۴۰۰

آزمون‌های نوبت اول پایه هشتم – سال تحصیلی 99-98

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۶:۲۹:۳۱آذر ۲۹ام, ۱۴۰۰|Categories: پایه هشتم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , , , |

دروس: ادبیات، املا، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، زیست و زمین شناسی، حساب،  هندسه،  فیزیک، تفکر و سبک زندگی و انشا

۲۹ ۰۹, ۱۴۰۰

آزمون‌های نوبت اول پایه هفتم – سال تحصیلی 99-98

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۶:۲۹:۰۳آذر ۲۹ام, ۱۴۰۰|Categories: پایه هفتم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , , |

دروس: ادبیات، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، زیست و زمین شناسی، حساب،  هندسه،  فیزیک، تفکر و سبک زندگی، املا، انشا

۳۱ ۰۱, ۱۳۹۸

حل المسائل کتاب های درسی – پایه دوازدهم – سال تحصیلی 98-97

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۸:۳۲:۳۲فروردین ۳۱ام, ۱۳۹۸|Categories: پایه دوازدهم, محتوای آموزشی|Tags: , , , , , , , , |

عربی - زبان انگلیسی - ادبیات - فیزیک - ریاضیات - حسابان - شیمی - زیست شناسی

۲۹ ۰۹, ۱۳۹۷

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه نهم – نوبت اول

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۱۰:۰۳:۵۷آذر ۲۹ام, ۱۳۹۷|Categories: پایه نهم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , |

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 97-96 دروس: ادبیات، عربی، پیام های آسمانی٬ مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، زیست شناسی، حساب، هندسه، فیزیک

۲۹ ۰۹, ۱۳۹۷

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه هشتم – نوبت اول

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۱۰:۴۵:۵۳آذر ۲۹ام, ۱۳۹۷|Categories: پایه هشتم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , |

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 97-96 دروس: ادبیات، عربی، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، زیست شناسی، حساب، هندسه، فیزیک

Go to Top