خرداد 1401

آزمون‌های نوبت دوم پایه هشتم – سال تحصیلی 98-97

1401/3/5 8:50:46خرداد 5ام, 1401|دسته بندی های:‌ پایه هشتم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , , |

دروس: ادبیات، املا، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زیست شناسی، حساب، حساب تکمیلی، هندسه، فیزیک، تفکر و سبک زندگی، انشا، عربی

آزمون‌های نوبت دوم پایه هشتم – سال تحصیلی 97-96

1401/3/5 8:45:25خرداد 5ام, 1401|دسته بندی های:‌ پایه هشتم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , , |

دروس: ادبیات، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زیست شناسی، حساب، حساب تکمیلی، هندسه، فیزیک، تفکر و سبک زندگی، انشا، عربی

آزمون‌های نوبت دوم پایه هفتم – سال تحصیلی 98-97

1401/3/5 8:15:12خرداد 5ام, 1401|دسته بندی های:‌ پایه هفتم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , |

دروس: ادبیات، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زیست شناسی، حساب، حساب تکمیلی، هندسه،  فیزیک، انشا، عربی

آزمون‌های نوبت دوم پایه هفتم – سال تحصیلی 97-96

1401/3/5 8:03:14خرداد 5ام, 1401|دسته بندی های:‌ پایه هفتم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , , , |

دروس: ادبیات، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زیست شناسی، حساب، حساب تکمیلی، هندسه،  فیزیک، تفکر و سبک زندگی، املا، انشا، عربی

آذر 1400

آزمون‌های نوبت اول پایه نهم – سال تحصیلی 99-98

1400/10/1 6:10:49آذر 29ام, 1400|دسته بندی های:‌ پایه نهم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , , , |

دروس: ادبیات، آمادگی دفاعی، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، زیست و زمین شناسی، حساب، هندسه، فیزیک، عربی و انشا

آزمون‌های نوبت اول پایه هشتم – سال تحصیلی 99-98

1400/10/1 6:29:31آذر 29ام, 1400|دسته بندی های:‌ پایه هشتم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , , , |

دروس: ادبیات، املا، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، زیست و زمین شناسی، حساب،  هندسه،  فیزیک، تفکر و سبک زندگی و انشا

آزمون‌های نوبت اول پایه هفتم – سال تحصیلی 99-98

1400/10/1 6:29:03آذر 29ام, 1400|دسته بندی های:‌ پایه هفتم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , , |

دروس: ادبیات، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، زیست و زمین شناسی، حساب،  هندسه،  فیزیک، تفکر و سبک زندگی، املا، انشا

فروردین 1398

آذر 1397

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه نهم – نوبت اول

1400/10/1 10:03:57آذر 29ام, 1397|دسته بندی های:‌ پایه نهم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , |

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 97-96 دروس: ادبیات، عربی، پیام های آسمانی٬ مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، زیست شناسی، حساب، هندسه، فیزیک

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه هشتم – نوبت اول

1400/10/1 10:45:53آذر 29ام, 1397|دسته بندی های:‌ پایه هشتم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , |

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 97-96 دروس: ادبیات، عربی، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، زیست شناسی، حساب، هندسه، فیزیک

رفتن به بالا