۱۰ ۰۷, ۱۴۰۱

برنامه درسی نیم‌سال اول سال تحصیلی 02-1401 – متوسطه 1

۱۴۰۱/۷/۱۰ ۱۲:۵۵:۳۸مهر ۱۰ام, ۱۴۰۱|Categories: اخبار آموزشی متوسطه 1, اخبار دوره اول متوسطه, سال تحصیلی 02-1401|Tags: |

فایل pdf برنامه درسی نیم‌سال اول سال تحصیلی 02-1401 - متوسطه 1

۱۱ ۰۴, ۱۴۰۱

برنامه هفتگی تابستان 1401 – متوسطه 1

۱۴۰۱/۴/۱۱ ۱۰:۲۳:۳۶تیر ۱۱ام, ۱۴۰۱|Categories: اخبار آموزشی متوسطه 1, اخبار دوره اول متوسطه, سال تحصیلی 02-1401|Tags: , , |

فایل pdf برنامه هفتگی تابستان 1401 - متوسطه 1

۸ ۰۴, ۱۴۰۱

برنامه کلاس‌های تابستان 1401 – متوسطه 2

۱۴۰۱/۴/۱۴ ۶:۲۴:۴۰تیر ۸ام, ۱۴۰۱|Categories: اخبار آموزشی متوسطه 2, اخبار دوره دوم متوسطه, سال تحصیلی 02-1401|Tags: , , , , , |

فایل pdf برنامه کلاس‌های تابستانی متوسطه 2 و معرفی کلاس‌های مهارتی تابستان 1401

۳۰ ۰۹, ۱۴۰۰

برنامه درسی نیم‌سال اول سال تحصیلی 01-1400 – متوسطه 1

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۶:۲۵:۰۳آذر ۳۰ام, ۱۴۰۰|Categories: اخبار آموزشی متوسطه 1, اخبار دوره اول متوسطه, سال تحصیلی 01-1400|Tags: , |

فایل pdf برنامه درسی نیم‌سال اول سال تحصیلی 01-1400 - متوسطه 1

۱ ۰۷, ۱۳۹۸

تقویم اجرایی و برنامه هفتگی سال تحصیلی 99-98 – متوسطه 1

۱۳۹۸/۷/۱ ۷:۴۶:۵۰مهر ۱ام, ۱۳۹۸|Categories: اخبار آموزشی متوسطه 1, اخبار دوره اول متوسطه, سال تحصیلی 99-98|Tags: , , |

فایل pdf تقویم اجرایی و برنامه هفتگی سال تحصیلی 99-98 - متوسطه 1

۶ ۰۸, ۱۳۹۷

برنامه هفتگی نیمسال اول

۱۳۹۷/۸/۶ ۶:۲۶:۵۳آبان ۶ام, ۱۳۹۷|Categories: اخبار آموزشی متوسطه 1, اخبار دوره اول متوسطه, سال تحصیلی 98-97|Tags: , , , , |

سال تحصیلی 98-97 - دبیرستان امیر دوره اول

Go to Top