۵ ۰۳, ۱۴۰۱

آزمون‌های نوبت دوم پایه هشتم – سال تحصیلی 97-96

۱۴۰۱/۳/۵ ۸:۴۵:۲۵خرداد ۵ام, ۱۴۰۱|Categories: پایه هشتم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , , |

دروس: ادبیات، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زیست شناسی، حساب، حساب تکمیلی، هندسه، فیزیک، تفکر و سبک زندگی، انشا، عربی

۵ ۰۳, ۱۴۰۱

آزمون‌های نوبت دوم پایه هفتم – سال تحصیلی 97-96

۱۴۰۱/۳/۵ ۸:۰۳:۱۴خرداد ۵ام, ۱۴۰۱|Categories: پایه هفتم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , , , |

دروس: ادبیات، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زیست شناسی، حساب، حساب تکمیلی، هندسه،  فیزیک، تفکر و سبک زندگی، املا، انشا، عربی

۲۹ ۰۹, ۱۴۰۰

آزمون‌های نوبت اول پایه هشتم – سال تحصیلی 99-98

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۶:۲۹:۳۱آذر ۲۹ام, ۱۴۰۰|Categories: پایه هشتم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , , , |

دروس: ادبیات، املا، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، زیست و زمین شناسی، حساب،  هندسه،  فیزیک، تفکر و سبک زندگی و انشا

۲۹ ۰۹, ۱۴۰۰

آزمون‌های نوبت اول پایه هفتم – سال تحصیلی 99-98

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۶:۲۹:۰۳آذر ۲۹ام, ۱۴۰۰|Categories: پایه هفتم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , , |

دروس: ادبیات، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، زیست و زمین شناسی، حساب،  هندسه،  فیزیک، تفکر و سبک زندگی، املا، انشا

۲۳ ۰۲, ۱۳۹۷

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه هشتم – نوبت دوم

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۱۰:۴۷:۴۵اردیبهشت ۲۳ام, ۱۳۹۷|Categories: پایه هشتم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , |

نوبت دوم - سال تحصیلی 96-95 نمونه سوالات دروس ادبیات، عربی، زیست شناسی، مطالعات اجتماعی، هندسه، فیزیک، حساب، پیام های آسمانی، تفکر و سبک زندگی، زبان انگلیسی

۲۲ ۰۲, ۱۳۹۷

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه هفتم – نوبت دوم

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۱۰:۵۳:۱۱اردیبهشت ۲۲ام, ۱۳۹۷|Categories: پایه هفتم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , , , |

نوبت دوم - سال تحصیلی 96-95 نمونه سوالات دروس ادبیات، عربی، MS Word، مطالعات اجتماعی، انشا و آیین نگارش، فیزیک، حساب، املا، پیام های آسمانی، تفکر و سبک زندگی، زبان انگلیسی

Go to Top