۲۳ ۰۷, ۱۴۰۱

تقویم اجرایی سال تحصیلی 02-1401 – متوسطه 2

۱۴۰۱/۷/۲۳ ۱۱:۰۹:۲۵مهر ۲۳ام, ۱۴۰۱|Categories: اخبار آموزشی متوسطه 2, اخبار دوره دوم متوسطه, سال تحصیلی 02-1401|Tags: , |

فایل pdf تقویم اجرایی و تقویم اجرایی رنگی سال تحصیلی 02-1401

۱۰ ۰۷, ۱۴۰۱

تقویم اجرایی سال تحصیلی 02-1401 – متوسطه 1

۱۴۰۱/۷/۱۰ ۱۳:۰۵:۱۷مهر ۱۰ام, ۱۴۰۱|Categories: اخبار آموزشی متوسطه 1, اخبار دوره اول متوسطه, سال تحصیلی 02-1401|Tags: |

فایل pdf تقویم اجرایی (مناسبت ها، اردوها، برنامه های درسی، مسابقات و غیره) سال تحصیلی 02-1401 - متوسطه 1

۴ ۰۹, ۱۴۰۰

تقویم اجرایی سال تحصیلی 01-1400 – متوسطه 1

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۱۱:۱۳:۴۱آذر ۴ام, ۱۴۰۰|Categories: اخبار آموزشی متوسطه 1, اخبار دوره اول متوسطه, سال تحصیلی 01-1400|Tags: , |

فایل pdf تقویم اجرایی سال تحصیلی 01-1400 - متوسطه 1

۲۰ ۰۸, ۱۴۰۰

تقویم اجرایی سال تحصیلی 01-1400 – متوسطه 2

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۱۱:۱۱:۵۲آبان ۲۰ام, ۱۴۰۰|Categories: اخبار آموزشی متوسطه 2, اخبار دوره دوم متوسطه, سال تحصیلی 01-1400|Tags: , |

فایل pdf تقویم اجرایی و تقویم رنگی سال تحصیلی 01-1400 بعلاوه فایل exe

۶ ۰۷, ۱۳۹۸

تقویم اجرایی سال تحصیلی 99-98 – متوسطه 2

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۱۲:۴۷:۰۲مهر ۶ام, ۱۳۹۸|Categories: اخبار آموزشی متوسطه 2, اخبار دوره دوم متوسطه, سال تحصیلی 99-98|Tags: |

فایل pdf تقویم اجرایی و تقویم رنگی سال تحصیلی 99-98

۱ ۰۷, ۱۳۹۸

تقویم اجرایی و برنامه هفتگی سال تحصیلی 99-98 – متوسطه 1

۱۳۹۸/۷/۱ ۷:۴۶:۵۰مهر ۱ام, ۱۳۹۸|Categories: اخبار آموزشی متوسطه 1, اخبار دوره اول متوسطه, سال تحصیلی 99-98|Tags: , , |

فایل pdf تقویم اجرایی و برنامه هفتگی سال تحصیلی 99-98 - متوسطه 1

۱۵ ۰۷, ۱۳۹۷

تقویم اجرایی سال تحصیلی 98-97 – متوسطه 1

۱۳۹۸/۷/۱ ۵:۵۱:۲۸مهر ۱۵ام, ۱۳۹۷|Categories: اخبار آموزشی متوسطه 1, اخبار دوره اول متوسطه, سال تحصیلی 98-97|Tags: , , , |

فایل pdf تقویم اجرایی سال تحصیلی 98-97

۱۵ ۰۷, ۱۳۹۷

تقویم اجرایی سال تحصیلی 98-97 – متوسطه 2

۱۳۹۸/۷/۱ ۵:۵۶:۵۸مهر ۱۵ام, ۱۳۹۷|Categories: اخبار آموزشی متوسطه 2, اخبار دوره دوم متوسطه, سال تحصیلی 98-97|Tags: , , , , |

فایل pdf تقویم اجرایی و تقویم رنگی سال تحصیلی 98-97

Go to Top