۵ ۰۳, ۱۴۰۱

آزمون‌های نوبت دوم پایه نهم – سال تحصیلی 00-99

۱۴۰۱/۳/۵ ۹:۱۶:۵۴خرداد ۵ام, ۱۴۰۱|Categories: پایه نهم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , |

دروس: آمادگی دفاعی، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، ریاضی، علوم، عربی، انشا، قرآن، املا

۵ ۰۳, ۱۴۰۱

آزمون‌های نوبت دوم پایه نهم – سال تحصیلی 98-97

۱۴۰۱/۳/۵ ۹:۱۷:۵۹خرداد ۵ام, ۱۴۰۱|Categories: پایه نهم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , |

دروس: آمادگی دفاعی، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، ریاضی، علوم، عربی، انشا، قرآن، املا

۵ ۰۳, ۱۴۰۱

آزمون‌های نوبت دوم پایه نهم – سال تحصیلی 97-96

۱۴۰۱/۳/۵ ۹:۰۷:۴۵خرداد ۵ام, ۱۴۰۱|Categories: پایه نهم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , |

دروس: آمادگی دفاعی، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، علوم، عربی، انشا، املا

۵ ۰۳, ۱۴۰۱

آزمون‌های نوبت دوم پایه نهم – سال تحصیلی 96-95

۱۴۰۱/۳/۵ ۹:۰۱:۳۴خرداد ۵ام, ۱۴۰۱|Categories: پایه نهم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , |

دروس: آمادگی دفاعی، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، ریاضی، علوم، عربی، انشا، قرآن، املا

۲۹ ۰۹, ۱۴۰۰

آزمون‌های نوبت اول پایه نهم – سال تحصیلی 99-98

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۶:۱۰:۴۹آذر ۲۹ام, ۱۴۰۰|Categories: پایه نهم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , , , |

دروس: ادبیات، آمادگی دفاعی، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، زیست و زمین شناسی، حساب، هندسه، فیزیک، عربی و انشا

۲۹ ۰۹, ۱۴۰۰

آزمون‌های نوبت اول پایه هشتم – سال تحصیلی 99-98

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۶:۲۹:۳۱آذر ۲۹ام, ۱۴۰۰|Categories: پایه هشتم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , , , |

دروس: ادبیات، املا، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، زیست و زمین شناسی، حساب،  هندسه،  فیزیک، تفکر و سبک زندگی و انشا

۲۹ ۰۹, ۱۴۰۰

آزمون‌های نوبت اول پایه هفتم – سال تحصیلی 99-98

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۶:۲۹:۰۳آذر ۲۹ام, ۱۴۰۰|Categories: پایه هفتم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , , |

دروس: ادبیات، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، زیست و زمین شناسی، حساب،  هندسه،  فیزیک، تفکر و سبک زندگی، املا، انشا

۳ ۱۰, ۱۳۹۸

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه دوازدهم – نوبت اول

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۸:۲۷:۲۹دی ۳ام, ۱۳۹۸|Categories: پایه دوازدهم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 98-97 دروس: دین و زندگی، زبان انگلیسی، عربی، فارسی، زیست شناسی، گسسته، حسابان ۲، ریاضی تجربی، فیزیک تجربی، فیزیک ریاضی، هندسه تحلیلی، شیمی

۳ ۱۰, ۱۳۹۸

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه یازدهم – نوبت اول

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۸:۳۹:۲۹دی ۳ام, ۱۳۹۸|Categories: پایه یازدهم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , |

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 98-97 دروس: دین و زندگی، زبان انگلیسی، عربی، فارسی، نگارش، زمین شناسی، آمار و احتمال، حسابان، ریاضی تجربی، فیزیک، هندسه، شیمی، آزمایشگاه، تاریخ

۳ ۱۰, ۱۳۹۸

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه دهم – نوبت اول

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۸:۵۰:۳۹دی ۳ام, ۱۳۹۸|Categories: پایه دهم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , , , |

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 98-97 دروس: تفکر و سواد رسانه، دین و زندگی، زبان انگلیسی، عربی، فارسی، هندسه، ریاضیات، فیزیک، شیمی، آزمایشگاه، جغرافی

Go to Top