اردیبهشت 1402

آزمون‌های نوبت دوم پایه یازدهم – سال تحصیلی 01-1400

1402/2/23 6:02:44اردیبهشت 23ام, 1402|دسته بندی های:‌ پایه یازدهم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , , , , , |

دروس: دین و زندگی، عربی، زمین شناسی، آمار و احتمال، حسابان، ریاضی تجربی، فیزیک، هندسه، شیمی، تاریخ، زیست شناسی، فارسی، زبان انگلیسی

آزمون‌های نوبت دوم پایه دهم – سال تحصیلی 01-1400

1402/2/23 5:49:31اردیبهشت 23ام, 1402|دسته بندی های:‌ پایه دهم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , , , |

دروس: تفکر و سواد رسانه، دین و زندگی، عربی، فارسی، آمادگی دفاعی، هندسه، ریاضیات، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زبان انگلیسی

دی 1401

مرداد 1401

خرداد 1401

آزمون‌های نوبت دوم پایه هشتم – سال تحصیلی 98-97

1401/3/5 8:50:46خرداد 5ام, 1401|دسته بندی های:‌ پایه هشتم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , , |

دروس: ادبیات، املا، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زیست شناسی، حساب، حساب تکمیلی، هندسه، فیزیک، تفکر و سبک زندگی، انشا، عربی

آزمون‌های نوبت دوم پایه هشتم – سال تحصیلی 97-96

1401/3/5 8:45:25خرداد 5ام, 1401|دسته بندی های:‌ پایه هشتم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , , |

دروس: ادبیات، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زیست شناسی، حساب، حساب تکمیلی، هندسه، فیزیک، تفکر و سبک زندگی، انشا، عربی

آزمون‌های نوبت دوم پایه هفتم – سال تحصیلی 98-97

1401/3/5 8:15:12خرداد 5ام, 1401|دسته بندی های:‌ پایه هفتم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , |

دروس: ادبیات، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زیست شناسی، حساب، حساب تکمیلی، هندسه،  فیزیک، انشا، عربی

آزمون‌های نوبت دوم پایه هفتم – سال تحصیلی 97-96

1401/3/5 8:03:14خرداد 5ام, 1401|دسته بندی های:‌ پایه هفتم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , , , |

دروس: ادبیات، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زیست شناسی، حساب، حساب تکمیلی، هندسه،  فیزیک، تفکر و سبک زندگی، املا، انشا، عربی

آزمون‌های نوبت دوم پایه یازدهم – سال تحصیلی 98-97

1402/2/23 6:03:58اردیبهشت 31ام, 1401|دسته بندی های:‌ پایه یازدهم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , , , , , |

دروس: دین و زندگی، عربی، زمین شناسی، آمار و احتمال، حسابان، ریاضی تجربی، فیزیک، هندسه، شیمی، آزمایشگاه، تاریخ، انسان و محیط‌ زیست، زیست شناسی

آزمون‌های نوبت دوم پایه دهم – سال تحصیلی 98-97

1401/2/31 8:39:00اردیبهشت 31ام, 1401|دسته بندی های:‌ پایه دهم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , , , , |

دروس: تفکر و سواد رسانه، دین و زندگی، عربی، فارسی، نگارش، هندسه، ریاضیات، فیزیک، شیمی، آزمایشگاه، جغرافیا، زیست شناسی

رفتن به بالا