اردیبهشت 1402

آزمون‌های نوبت دوم پایه یازدهم – سال تحصیلی 01-1400

1402/2/23 6:02:44اردیبهشت 23ام, 1402|دسته بندی های:‌ پایه یازدهم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , , , , , |

دروس: دین و زندگی، عربی، زمین شناسی، آمار و احتمال، حسابان، ریاضی تجربی، فیزیک، هندسه، شیمی، تاریخ، زیست شناسی، فارسی، زبان انگلیسی

آزمون‌های نوبت دوم پایه دهم – سال تحصیلی 01-1400

1402/2/23 5:49:31اردیبهشت 23ام, 1402|دسته بندی های:‌ پایه دهم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , , , |

دروس: تفکر و سواد رسانه، دین و زندگی، عربی، فارسی، آمادگی دفاعی، هندسه، ریاضیات، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زبان انگلیسی

اردیبهشت 1401

آزمون‌های نوبت دوم پایه یازدهم – سال تحصیلی 98-97

1402/2/23 6:03:58اردیبهشت 31ام, 1401|دسته بندی های:‌ پایه یازدهم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , , , , , |

دروس: دین و زندگی، عربی، زمین شناسی، آمار و احتمال، حسابان، ریاضی تجربی، فیزیک، هندسه، شیمی، آزمایشگاه، تاریخ، انسان و محیط‌ زیست، زیست شناسی

آزمون‌های نوبت دوم پایه دهم – سال تحصیلی 98-97

1401/2/31 8:39:00اردیبهشت 31ام, 1401|دسته بندی های:‌ پایه دهم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , , , , |

دروس: تفکر و سواد رسانه، دین و زندگی، عربی، فارسی، نگارش، هندسه، ریاضیات، فیزیک، شیمی، آزمایشگاه، جغرافیا، زیست شناسی

آبان 1400

دی 1398

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه دوازدهم – نوبت اول

1400/10/1 8:27:29دی 3ام, 1398|دسته بندی های:‌ پایه دوازدهم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , , , , |

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 98-97 دروس: دین و زندگی، زبان انگلیسی، عربی، فارسی، زیست شناسی، گسسته، حسابان ۲، ریاضی تجربی، فیزیک تجربی، فیزیک ریاضی، هندسه تحلیلی، شیمی

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه یازدهم – نوبت اول

1400/10/1 8:39:29دی 3ام, 1398|دسته بندی های:‌ پایه یازدهم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , , , , , , |

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 98-97 دروس: دین و زندگی، زبان انگلیسی، عربی، فارسی، نگارش، زمین شناسی، آمار و احتمال، حسابان، ریاضی تجربی، فیزیک، هندسه، شیمی، آزمایشگاه، تاریخ

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه دهم – نوبت اول

1400/10/1 8:50:39دی 3ام, 1398|دسته بندی های:‌ پایه دهم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , , , |

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 98-97 دروس: تفکر و سواد رسانه، دین و زندگی، زبان انگلیسی، عربی، فارسی، هندسه، ریاضیات، فیزیک، شیمی، آزمایشگاه، جغرافی

آبان 1398

اردیبهشت 1398

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه یازدهم – نوبت دوم

1400/10/1 8:45:55اردیبهشت 19ام, 1398|دسته بندی های:‌ پایه یازدهم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

آزمون های نوبت دوم سال تحصیلی 97-96 دروس: انسان و محیط زیست، دین و زندگی، زبان انگلیسی، زبان تکمیلی، عربی، فارسی، نگارش، زمین شناسی، زیست شناسی، آمار و احتمال، حسابان، ریاضی تجربی، فیزیک، هندسه، شیمی، آزمایشگاه، كارگاه كارآفرينی و توليد، دوران ما و تاریخ

رفتن به بالا