۲۷ ۱۲, ۱۳۹۹

اردوی تفریحی – پایه دوازدهم – آذر 98

۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۱۱:۳۶:۴۵ اسفند ۲۷ام, ۱۳۹۹|تصاویر اردو متوسطه 2, سال تحصیلی 99-98, گالری دوره دوم متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

اردوی تفریحی - پایه دوازدهم 23 آذر 98 - دوره 20 دبیرستان امیر

۲۳ ۰۷, ۱۳۹۸

فعالیت های ورزشی تابستان 98 – متوسطه 1

۱۳۹۸/۷/۲۳ ۱۱:۰۷:۰۹ مهر ۲۳ام, ۱۳۹۸|تصاویر ورزشی متوسطه 1, سال تحصیلی 99-98, گالری دوره اول متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , , , |

16 تیر تا 30 مرداد 98 - پایه هشتم و نهم رشته های فوتبال - شنا - بسکتبال - والیبال

۱۱ ۰۷, ۱۳۹۸

فعالیت های ورزشی تابستان 98 – متوسطه 2

۱۳۹۸/۷/۱۱ ۱۱:۱۳:۱۶ مهر ۱۱ام, ۱۳۹۸|تصاویر ورزشی متوسطه 2, سال تحصیلی 99-98, گالری دوره دوم متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , , , |

16 تیر تا 6 شهریور 98 - پایه دهم و یازدهم رشته های فوتبال - شنا - بسکتبال - والیبال

۱۵ ۰۲, ۱۳۹۸

اردوی تفریحی – پایه یازدهم – اردیبهشت 98

۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۱۱:۳۸:۲۰ اردیبهشت ۱۵ام, ۱۳۹۸|تصاویر اردو متوسطه 2, سال تحصیلی 98-97, گالری دوره دوم متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

اردوی تفریحی - پایه یازدهم 10 اردیبهشت 97 - دوره 20 دبیرستان امیر

۳۱ ۰۱, ۱۳۹۸

مسابقات فوتبال A.F.C – فروردین 98

۱۳۹۸/۷/۱۴ ۸:۱۲:۲۳ فروردین ۳۱ام, ۱۳۹۸|تصاویر ورزشی متوسطه 2, سال تحصیلی 98-97, گالری دوره دوم متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , , , , |

تصاویر مسابقات فوتبال به مناسبت نیمه شعبان برگزار کننده: پایه دهم (دوره 21)

۱۲ ۱۲, ۱۳۹۷

اردوی تفریحی – پایه یازدهم – اسفند 97

۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۸:۴۶:۱۳ اسفند ۱۲ام, ۱۳۹۷|تصاویر اردو متوسطه 2, سال تحصیلی 98-97, گالری دوره دوم متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

اردوی تفریحی - پایه یازدهم 6 اسفند 97 - دوره 20 دبیرستان امیر

۱ ۰۷, ۱۳۹۷

فعالیت های ورزشی تابستان 97 – متوسطه 2

۱۳۹۷/۷/۱۸ ۱۳:۳۳:۱۱ مهر ۱ام, ۱۳۹۷|تصاویر ورزشی متوسطه 2, سال تحصیلی 98-97, گالری دوره دوم متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , , , , , |

17 تیر تا 7 شهریور 97 - پایه دهم و یازدهم رشته های فوتبال - شنا - بسکتبال - تیراندازی

۲۶ ۰۶, ۱۳۹۷

فعالیت های ورزشی تابستان 97 – متوسطه 1

۱۳۹۷/۶/۲۶ ۶:۵۰:۳۲ شهریور ۲۶ام, ۱۳۹۷|تصاویر ورزشی متوسطه 1, سال تحصیلی 98-97, گالری دوره اول متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , , , , |

17 تیر تا 30 مرداد 97 - پایه هشتم و نهم رشته های فوتبال - والیبال - شنا - بسکتبال

۳۱ ۰۲, ۱۳۹۷

اردوی تفریحی – پایه دهم – اردیبهشت 97

۱۳۹۷/۲/۳۱ ۶:۵۵:۳۳ اردیبهشت ۳۱ام, ۱۳۹۷|تصاویر اردو متوسطه 2, سال تحصیلی 97-96, گالری دوره دوم متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , |

تصاویر اردوی تفریحی - پایه دهم - اردیبهشت 97 - دوره 20 دبیرستان امیر

۹ ۰۲, ۱۳۹۷

A.P.C – اردیبهشت 97

۱۴۰۰/۲/۲۰ ۷:۵۰:۲۵ اردیبهشت ۹ام, ۱۳۹۷|تصاویر ورزشی متوسطه 2, سال تحصیلی 97-96, گالری دوره دوم متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , , , , |

تصاویر مسابقات فوتبال به مناسبت نیمه شعبان برگزار کننده: پایه دهم