۱۰ ۰۹, ۱۴۰۱

اردوی تفریحی – پایه یازدهم – آبان 1401

۱۴۰۱/۹/۱۰ ۶:۴۶:۳۷آذر ۱۰ام, ۱۴۰۱|Categories: تصاویر اردو متوسطه 2, سال تحصیلی 02-1401, گالری دوره دوم متوسطه|Tags: , , , , |

اردوی تفریحی - پایه یازدهم - 25 آبان 1401 - دوره 24 دبیرستان امیر

۱۸ ۰۸, ۱۴۰۱

فعالیت‌های ورزشی تابستان 1401 – متوسطه 2

۱۴۰۱/۸/۱۸ ۷:۵۲:۵۴آبان ۱۸ام, ۱۴۰۱|Categories: تصاویر ورزشی متوسطه 2, سال تحصیلی 02-1401, گالری دوره دوم متوسطه|Tags: , , , , , , , |

18 تیر تا 3 شهریور 1401 - پایه دهم و یازدهم رشته‌های بسکتبال، فوتبال و والیبال

۹ ۱۲, ۱۴۰۰

اردوی تفریحی – پایه یازدهم – دی 1400

۱۴۰۰/۱۲/۹ ۱۱:۵۰:۲۴اسفند ۹ام, ۱۴۰۰|Categories: تصاویر اردو متوسطه 2, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره دوم متوسطه|Tags: , , , , |

اردوی تفریحی - پایه یازدهم - 29 دی 1400 - دوره 23 دبیرستان امیر

۲۲ ۰۹, ۱۴۰۰

اردوی تفریحی – پایه یازدهم – آبان 1400

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۶:۴۳:۵۰آذر ۲۲ام, ۱۴۰۰|Categories: تصاویر اردو متوسطه 2, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره دوم متوسطه|Tags: , , , , |

اردوی تفریحی - پایه یازدهم - 22 آبان 1400 - دوره 23 دبیرستان امیر

۲۲ ۰۹, ۱۴۰۰

اردوی تفریحی – پایه دهم – آبان 1400

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۶:۴۴:۳۱آذر ۲۲ام, ۱۴۰۰|Categories: تصاویر اردو متوسطه 2, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره دوم متوسطه|Tags: , , , , |

اردوی تفریحی - پایه دهم - 18 آبان 1400 - دوره 24 دبیرستان امیر

۲۷ ۱۲, ۱۳۹۹

اردوی تفریحی – پایه دوازدهم – آذر 98

۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۱۱:۳۶:۴۵اسفند ۲۷ام, ۱۳۹۹|Categories: تصاویر اردو متوسطه 2, سال تحصیلی 99-98, گالری دوره دوم متوسطه|Tags: , , , , |

اردوی تفریحی - پایه دوازدهم 23 آذر 98 - دوره 20 دبیرستان امیر

۲۳ ۰۷, ۱۳۹۸

فعالیت های ورزشی تابستان 98 – متوسطه 1

۱۴۰۰/۱۰/۲ ۵:۴۱:۵۲مهر ۲۳ام, ۱۳۹۸|Categories: تصاویر ورزشی متوسطه 1, سال تحصیلی 99-98, گالری دوره اول متوسطه|Tags: , , , , , , , , |

16 تیر تا 30 مرداد 98 - پایه هشتم و نهم رشته های فوتبال - شنا - بسکتبال - والیبال

۱۱ ۰۷, ۱۳۹۸

فعالیت های ورزشی تابستان 98 – متوسطه 2

۱۳۹۸/۷/۱۱ ۱۱:۱۳:۱۶مهر ۱۱ام, ۱۳۹۸|Categories: تصاویر ورزشی متوسطه 2, سال تحصیلی 99-98, گالری دوره دوم متوسطه|Tags: , , , , , , , , |

16 تیر تا 6 شهریور 98 - پایه دهم و یازدهم رشته های فوتبال - شنا - بسکتبال - والیبال

۱۵ ۰۲, ۱۳۹۸

اردوی تفریحی – پایه یازدهم – اردیبهشت 98

۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۱۱:۳۸:۲۰اردیبهشت ۱۵ام, ۱۳۹۸|Categories: تصاویر اردو متوسطه 2, سال تحصیلی 98-97, گالری دوره دوم متوسطه|Tags: , , , , |

اردوی تفریحی - پایه یازدهم 10 اردیبهشت 97 - دوره 20 دبیرستان امیر

Go to Top