۳ ۱۰, ۱۳۹۸

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه دوازدهم – نوبت اول

۱۳۹۸/۱۰/۳ ۱۶:۴۹:۵۵ دی ۳ام, ۱۳۹۸|پایه دوازدهم, نمونه سوالات دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , |

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 98-97 دروس: دین و زندگی، زبان انگلیسی، عربی، فارسی، زیست شناسی، گسسته، حسابان ۲، ریاضی تجربی، فیزیک تجربی، فیزیک ریاضی، هندسه تحلیلی، شیمی

۳ ۱۰, ۱۳۹۸

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه یازدهم – نوبت اول

۱۳۹۸/۱۰/۳ ۱۶:۵۰:۴۵ دی ۳ام, ۱۳۹۸|پایه یازدهم, نمونه سوالات دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , |

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 98-97 دروس: دین و زندگی، زبان انگلیسی، عربی، فارسی، نگارش، زمین شناسی، آمار و احتمال، حسابان، ریاضی تجربی، فیزیک، هندسه، شیمی، آزمایشگاه، تاریخ

۳ ۱۰, ۱۳۹۸

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه دهم – نوبت اول

۱۳۹۸/۱۰/۳ ۱۶:۵۴:۴۳ دی ۳ام, ۱۳۹۸|پایه دهم, نمونه سوالات دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , , , , , , , |

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 98-97 دروس: تفکر و سواد رسانه، دین و زندگی، زبان انگلیسی، عربی، فارسی، هندسه، ریاضیات، فیزیک، شیمی، آزمایشگاه، جغرافی

۱۹ ۰۲, ۱۳۹۸

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه یازدهم – نوبت دوم

۱۳۹۸/۲/۱۹ ۶:۳۷:۳۵ اردیبهشت ۱۹ام, ۱۳۹۸|پایه یازدهم, نمونه سوالات دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

آزمون های نوبت دوم سال تحصیلی 97-96 دروس: انسان و محیط زیست، دین و زندگی، زبان انگلیسی، زبان تکمیلی، عربی، فارسی، نگارش، زمین شناسی، زیست شناسی، آمار و احتمال، حسابان، ریاضی تجربی، فیزیک، هندسه، شیمی، آزمایشگاه، كارگاه كارآفرينی و توليد، دوران ما و تاریخ

۱۹ ۰۲, ۱۳۹۸

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه دهم – نوبت دوم

۱۳۹۸/۲/۱۹ ۶:۱۵:۵۶ اردیبهشت ۱۹ام, ۱۳۹۸|پایه دهم, نمونه سوالات دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , |

آزمون های نوبت دوم سال تحصیلی 97-96 دروس: تفکر و سواد رسانه، دین و زندگی، زبان ترمیک، زبان انگلیسی، عربی، فارسی، نگارش، هندسه، ریاضیات، فیزیک، شیمی، آزمایشگاه، آمادگی دفاعی، جغرافیا، زیست و اکسل

۳۱ ۰۱, ۱۳۹۸

حل المسائل کتاب های درسی – پایه دوازدهم – سال تحصیلی 98-97

۱۳۹۸/۱/۳۱ ۱۳:۳۷:۰۵ فروردین ۳۱ام, ۱۳۹۸|پایه دوازدهم, محتوای آموزشی دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , , , |

عربی - زبان انگلیسی - ادبیات - فیزیک - ریاضیات - حسابان - شیمی - زیست شناسی

۲ ۱۰, ۱۳۹۷

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه یازدهم – نوبت اول

۱۳۹۸/۲/۱۹ ۶:۳۷:۵۶ دی ۲ام, ۱۳۹۷|پایه یازدهم, نمونه سوالات دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , |

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 97-96 دروس: انسان و محیط زیست، دین و زندگی، زبان انگلیسی، عربی، فارسی، نگارش، زمین شناسی، زیست شناسی، آمار و احتمال، حسابان، ریاضی تجربی، فیزیک، هندسه، شیمی، آزمایشگاه

۲ ۱۰, ۱۳۹۷

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه دهم – نوبت اول

۱۳۹۸/۲/۱۹ ۶:۱۸:۵۲ دی ۲ام, ۱۳۹۷|پایه دهم, نمونه سوالات دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , |

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 97-96 دروس: تفکر رسانه ای، دین وزندگی، زبان ترمیک، زبان انگلیسی، عربی، فارسی، نگارش، هندسه، ریاضیات، فیزیک، شیمی، آزمایشگاه

۲۹ ۰۹, ۱۳۹۷

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه نهم – نوبت اول

۱۳۹۷/۱۰/۲ ۸:۲۷:۲۶ آذر ۲۹ام, ۱۳۹۷|پایه نهم, نمونه سوالات دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , , , , , |

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 97-96 دروس: ادبیات، عربی، پیام های آسمانی٬ مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، زیست شناسی، حساب، هندسه، فیزیک

۲۹ ۰۹, ۱۳۹۷

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه هشتم – نوبت اول

۱۳۹۷/۱۰/۲ ۸:۲۷:۵۶ آذر ۲۹ام, ۱۳۹۷|پایه هشتم, نمونه سوالات دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , , , , , |

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 97-96 دروس: ادبیات، عربی، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، زیست شناسی، حساب، هندسه، فیزیک