۳۱ ۰۴, ۱۳۹۸

مراسم افطاری – پایه هفتم – اسفند 97

۱۳۹۸/۴/۳۱ ۱۰:۵۶:۳۸ تیر ۳۱ام, ۱۳۹۸|تصاویر مراسم متوسطه 1, سال تحصیلی 98-97, گالری دوره اول متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |

25 اسفند 1397 - به مسئولیت دوره 24 - سالن اجتماعات متوسطه 1

۲۶ ۰۲, ۱۳۹۸

مراسم افطاری – پایه دوازدهم – اردیبهشت 98

۱۳۹۸/۲/۲۶ ۷:۳۳:۳۷ اردیبهشت ۲۶ام, ۱۳۹۸|تصاویر مراسم متوسطه 2, سال تحصیلی 98-97, گالری دوره دوم متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

24 اردیبهشت 1398 - به مسئولیت دوره 19 - سالن اجتماعات متوسطه 2

۲۶ ۰۲, ۱۳۹۸

مراسم افطاری – پایه دهم – اردیبهشت 98

۱۳۹۸/۲/۲۶ ۷:۱۹:۵۸ اردیبهشت ۲۶ام, ۱۳۹۸|تصاویر مراسم متوسطه 2, سال تحصیلی 98-97, گالری دوره دوم متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

18 اردیبهشت 1398 - به مسئولیت دوره 21 - سالن اجتماعات متوسطه 2

۲۶ ۰۲, ۱۳۹۸

مراسم افطاری – پایه یازدهم – اردیبهشت 98

۱۳۹۸/۲/۲۶ ۷:۱۱:۰۰ اردیبهشت ۲۶ام, ۱۳۹۸|تصاویر مراسم متوسطه 2, سال تحصیلی 98-97, گالری دوره دوم متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

17 اردیبهشت 1398 - به مسئولیت دوره 20 - سالن اجتماعات متوسطه 2