۲۳ ۰۱, ۱۴۰۰

مراسم اربعین 1442 – متوسطه 2

۱۴۰۰/۱/۲۳ ۷:۲۷:۳۵ فروردین ۲۳ام, ۱۴۰۰|تصاویر مراسم متوسطه 2, سال تحصیلی 00-99, گالری دوره دوم متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

16 مهر 1399 - سخنران و مداح: حجة الاسلام و المسلمین فائق و آقای حاج حمید فارسی

۱۴ ۱۰, ۱۳۹۸

مراسم اربعین – مهر 98 – متوسطه 1

۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱۶:۱۶:۱۴ دی ۱۴ام, ۱۳۹۸|تصاویر مراسم متوسطه 1, سال تحصیلی 99-98, گالری دوره اول متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , |

20 تا 25 مهر 1398 - سخنران و مداح: آقای داوود صفرزاده و آقای علی اصغر نیلچی - سالن اجتماعات متوسطه 1

۱۴ ۱۰, ۱۳۹۸

سنجش سلامت – پایه هفتم – مهر 98

۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱۵:۵۹:۲۰ دی ۱۴ام, ۱۳۹۸|تصاویر برنامه های آموزشی متوسطه 1, سال تحصیلی 99-98, گالری دوره اول متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |

سنجش سلامت - پایه هفتم 19 مهر 98 - دوره 25 دبیرستان امیر

۳۰ ۰۷, ۱۳۹۸

جلسه عمومی معلمین – مهر 98 – متوسطه 2

۱۳۹۸/۷/۳۰ ۸:۲۴:۱۱ مهر ۳۰ام, ۱۳۹۸|تصاویر جلسات متوسطه 2, سال تحصیلی 99-98, گالری دوره دوم متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |

3 مهر 1398 - سخنرانان: آقای داوود صفرزاده - آقای کاظم صباغی - سالن اجتماعات متوسطه 2

۳۰ ۰۷, ۱۳۹۸

مراسم شهادت امام سجاد – مهر 98 – متوسطه 2

۱۳۹۸/۷/۳۰ ۸:۱۹:۵۰ مهر ۳۰ام, ۱۳۹۸|تصاویر مراسم متوسطه 2, سال تحصیلی 99-98, گالری دوره دوم متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

3 مهر 1398 - سخنران: آقای سید کاظم ابطحی - سالن اجتماعات متوسطه 2

۳۰ ۰۷, ۱۳۹۸

مراسم روز آغازین – مهر 98 – متوسطه 2

۱۳۹۸/۷/۳۰ ۷:۵۸:۰۳ مهر ۳۰ام, ۱۳۹۸|تصاویر مراسم متوسطه 2, سال تحصیلی 99-98, گالری دوره دوم متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |

1 مهر 1398 - سخنرانان: آقای کاظم صباغی و آقای محسن نوری - سالن اجتماعات متوسطه 2

۲۳ ۰۷, ۱۳۹۸

مراسم شهادت امام سجاد – مهر 98 – متوسطه 1

۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱۶:۱۱:۲۴ مهر ۲۳ام, ۱۳۹۸|تصاویر مراسم متوسطه 1, سال تحصیلی 99-98, گالری دوره اول متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |

3 مهر 1398 - سخنران و مداح: حجة الاسلام و المسلمین سید فاضل طباطبایی و آقای حاجی نصرالله - سالن اجتماعات متوسطه 1

۲۳ ۰۷, ۱۳۹۸

مراسم روز آغازین – مهر 98 – متوسطه 1

۱۳۹۸/۷/۲۳ ۱۳:۴۹:۳۰ مهر ۲۳ام, ۱۳۹۸|تصاویر مراسم متوسطه 1, سال تحصیلی 99-98, گالری دوره اول متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

1 مهر 1398 - سخنران: آقای مجتبی تقدس - سالن اجتماعات متوسطه 1

۹ ۰۸, ۱۳۹۷

مراسم روز آغازین – مهر 97 – متوسطه 2

۱۳۹۷/۸/۹ ۱۲:۱۲:۰۸ آبان ۹ام, ۱۳۹۷|تصاویر مراسم متوسطه 2, سال تحصیلی 98-97, گالری دوره دوم متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

1 مهر 1397 - سخنرانان: آقای کاظم صباغی، آقای حسین قربان و آقای محسن نوری - سالن اجتماعات متوسطه 2

۲ ۰۸, ۱۳۹۷

جلسه معلمین – مهر 97 – متوسطه 1

۱۳۹۷/۸/۲ ۶:۵۸:۰۲ آبان ۲ام, ۱۳۹۷|تصاویر جلسات متوسطه 1, سال تحصیلی 98-97 دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |

1 مهر 1397 - سخنرانان: آقای دکتر خلیل سیدزاده - آقای مجتبی تقدس - سالن اجتماعات متوسطه 1