۹ ۰۹, ۱۴۰۱

اردوی تفریحی پدران و پسران – پایه دهم و یازدهم – مهر 1401

۱۴۰۱/۹/۱۰ ۶:۴۷:۳۱آذر ۹ام, ۱۴۰۱|Categories: تصاویر اردو متوسطه 2, سال تحصیلی 02-1401, گالری دوره دوم متوسطه|Tags: , , , , , , |

اردوی تفریحی پدران و پسران - پایه دهم و یازدهم - 29 مهر 1401 - دوره 25 و 24 دبیرستان امیر

۱۸ ۰۸, ۱۴۰۱

جشن 17 ربیع‌ – پایه یازدهم – مهر 1401

۱۴۰۱/۸/۱۸ ۹:۵۶:۴۶آبان ۱۸ام, ۱۴۰۱|Categories: تصاویر مراسم متوسطه 2, سال تحصیلی 02-1401, گالری دوره دوم متوسطه|Tags: , , , , , , , |

23 مهر 1401 - به مسئولیت دوره 24 - سخنران و مداح: آقای داوود صفرزاده و آقای عبدالحسین قیومی - سالن اجتماعات متوسطه 2

۱۸ ۰۸, ۱۴۰۱

شهادت امام حسن عسکری (ع) – مهر 1401 – متوسطه 2

۱۴۰۱/۸/۱۸ ۹:۲۳:۵۸آبان ۱۸ام, ۱۴۰۱|Categories: تصاویر مراسم متوسطه 2, سال تحصیلی 02-1401, گالری دوره دوم متوسطه|Tags: , , |

12 مهر 1401 - سخنران و مداح: آقای محسن فرهمند آزاد - سالن اجتماعات متوسطه 2

۱۸ ۰۸, ۱۴۰۱

جلسه عمومی معلمین – مهر 1401 – متوسطه 2

۱۴۰۱/۸/۱۸ ۹:۱۴:۴۷آبان ۱۸ام, ۱۴۰۱|Categories: تصاویر جلسات متوسطه 2, سال تحصیلی 02-1401, گالری دوره دوم متوسطه|Tags: , , , |

7 مهر 1401 - سخنرانان: دکتر احسان طوفانی‌نژاد و دکتر سیدعلی شاه طاهری - سالن اجتماعات متوسطه 2

۱۸ ۰۸, ۱۴۰۱

مراسم پایان ماه صفر 1444 – مهر 1401 – متوسطه 2

۱۴۰۱/۸/۱۸ ۸:۴۹:۴۶آبان ۱۸ام, ۱۴۰۱|Categories: تصاویر مراسم متوسطه 2, سال تحصیلی 02-1401, گالری دوره دوم متوسطه|Tags: , , , , , , |

4 مهر 1401 - سخنرانان: حجة الاسلام سید علیرضا شجاعی و آقای محمدرضا صفوی فر - سالن اجتماعات متوسطه 2

۱۸ ۰۸, ۱۴۰۱

مراسم روز آغازین – مهر 1401 – متوسطه 2

۱۴۰۱/۸/۱۸ ۸:۱۴:۵۱آبان ۱۸ام, ۱۴۰۱|Categories: تصاویر مراسم متوسطه 2, سال تحصیلی 02-1401, گالری دوره دوم متوسطه|Tags: , , , |

2 مهر 1401 - سخنرانان: دکتر سیدعلی شاه طاهری و آقای کاظم صباغی - سالن اجتماعات متوسطه 2

۶ ۱۰, ۱۴۰۰

سنجش پزشکی – پایه هفتم و هشتم – مهر 1400

۱۴۰۰/۱۰/۷ ۶:۱۳:۰۹دی ۶ام, ۱۴۰۰|Categories: تصاویر برنامه های آموزشی متوسطه 1, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره اول متوسطه|Tags: , , , , , |

16 مهر 1400 - دوره 26 و 27 - دبیرستان امیر دوره اول

۶ ۱۰, ۱۴۰۰

مراسم پایان ماه صفر 1443 – مهر 1400 – متوسطه 1

۱۴۰۰/۱۰/۶ ۹:۲۵:۲۳دی ۶ام, ۱۴۰۰|Categories: تصاویر مراسم متوسطه 1, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره اول متوسطه|Tags: , , , , , , , |

14 مهر 1400 - سخنران و مداح: حجة الاسلام و المسلمین عطار نژاد و آقای مهدی صدقی - سالن اجتماعات متوسطه 1 و فضای مجازی

۱ ۰۹, ۱۴۰۰

شهادت امام حسن عسکری (ع) – مهر 1400 – متوسطه 2

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۸:۱۵:۱۹آذر ۱ام, ۱۴۰۰|Categories: تصاویر مراسم متوسطه 2, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره دوم متوسطه|Tags: , , , |

22 مهر 1400 - سخنران و مداح: آقای دکتر مسعود اسماعیلی - سالن اجتماعات متوسطه 2 و فضای مجازی

۱ ۰۹, ۱۴۰۰

مراسم پایان ماه صفر 1443 – مهر 1400 – متوسطه 2

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۸:۱۵:۵۰آذر ۱ام, ۱۴۰۰|Categories: تصاویر مراسم متوسطه 2, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره دوم متوسطه|Tags: , , , , , , , |

14 مهر 1400 - سخنران و مداح: حجة الاسلام سیدعلیرضا شجاعی و آقای علی اصغر نیلچی - سالن اجتماعات متوسطه 2 و فضای مجازی

Go to Top