۶ ۱۰, ۱۴۰۰

سنجش پزشکی – پایه هفتم و هشتم – مهر 1400

۱۴۰۰/۱۰/۷ ۶:۱۳:۰۹دی ۶ام, ۱۴۰۰|Categories: تصاویر برنامه های آموزشی متوسطه 1, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره اول متوسطه|Tags: , , , , , |

16 مهر 1400 - دوره 26 و 27 - دبیرستان امیر دوره اول

۶ ۱۰, ۱۴۰۰

مراسم پایان ماه صفر 1443 – مهر 1400 – متوسطه 1

۱۴۰۰/۱۰/۶ ۹:۲۵:۲۳دی ۶ام, ۱۴۰۰|Categories: تصاویر مراسم متوسطه 1, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره اول متوسطه|Tags: , , , , , , , |

14 مهر 1400 - سخنران و مداح: حجة الاسلام و المسلمین عطار نژاد و آقای مهدی صدقی - سالن اجتماعات متوسطه 1 و فضای مجازی

۱ ۰۹, ۱۴۰۰

شهادت امام حسن عسکری (ع) – مهر 1400 – متوسطه 2

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۸:۱۵:۱۹آذر ۱ام, ۱۴۰۰|Categories: تصاویر مراسم متوسطه 2, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره دوم متوسطه|Tags: , , , |

22 مهر 1400 - سخنران و مداح: آقای دکتر مسعود اسماعیلی - سالن اجتماعات متوسطه 2 و فضای مجازی

۱ ۰۹, ۱۴۰۰

مراسم پایان ماه صفر 1443 – مهر 1400 – متوسطه 2

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۸:۱۵:۵۰آذر ۱ام, ۱۴۰۰|Categories: تصاویر مراسم متوسطه 2, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره دوم متوسطه|Tags: , , , , , , , |

14 مهر 1400 - سخنران و مداح: حجة الاسلام سیدعلیرضا شجاعی و آقای علی اصغر نیلچی - سالن اجتماعات متوسطه 2 و فضای مجازی

۲۶ ۰۷, ۱۴۰۰

شروع مرحله اول برد ریاضی – مهر 1400 – متوسطه 2

۱۴۰۰/۷/۲۶ ۱۱:۴۹:۳۶مهر ۲۶ام, ۱۴۰۰|Categories: اخبار آموزشی متوسطه 2, اخبار دوره دوم متوسطه, سال تحصیلی 01-1400|Tags: , , |

مرحله اول برد ریاضی به مدت 6 هفته از سه شنبه 27 مهر تا شنبه 13 آذر 1400 برگزار می شود.

۲۳ ۰۱, ۱۴۰۰

مراسم اربعین 1442 – متوسطه 2

۱۴۰۰/۱/۲۳ ۷:۲۷:۳۵فروردین ۲۳ام, ۱۴۰۰|Categories: تصاویر مراسم متوسطه 2, سال تحصیلی 00-99, گالری دوره دوم متوسطه|Tags: , , , , |

16 مهر 1399 - سخنران و مداح: حجة الاسلام و المسلمین فائق و آقای حاج حمید فارسی

۱۴ ۱۰, ۱۳۹۸

مراسم اربعین – مهر 98 – متوسطه 1

۱۴۰۰/۱۰/۲ ۵:۳۹:۴۳دی ۱۴ام, ۱۳۹۸|Categories: تصاویر مراسم متوسطه 1, سال تحصیلی 99-98, گالری دوره اول متوسطه|Tags: , , , , , , |

20 تا 25 مهر 1398 - سخنران و مداح: آقای داوود صفرزاده و آقای علی اصغر نیلچی - سالن اجتماعات متوسطه 1

۱۴ ۱۰, ۱۳۹۸

سنجش سلامت – پایه هفتم – مهر 98

۱۴۰۰/۱۰/۲ ۵:۳۹:۵۶دی ۱۴ام, ۱۳۹۸|Categories: تصاویر برنامه های آموزشی متوسطه 1, سال تحصیلی 99-98, گالری دوره اول متوسطه|Tags: , , , |

سنجش سلامت - پایه هفتم 19 مهر 98 - دوره 25 دبیرستان امیر

۳۰ ۰۷, ۱۳۹۸

جلسه عمومی معلمین – مهر 98 – متوسطه 2

۱۳۹۸/۷/۳۰ ۸:۲۴:۱۱مهر ۳۰ام, ۱۳۹۸|Categories: تصاویر جلسات متوسطه 2, سال تحصیلی 99-98, گالری دوره دوم متوسطه|Tags: , , , |

3 مهر 1398 - سخنرانان: آقای داوود صفرزاده - آقای کاظم صباغی - سالن اجتماعات متوسطه 2

۳۰ ۰۷, ۱۳۹۸

مراسم شهادت امام سجاد – مهر 98 – متوسطه 2

۱۳۹۸/۷/۳۰ ۸:۱۹:۵۰مهر ۳۰ام, ۱۳۹۸|Categories: تصاویر مراسم متوسطه 2, سال تحصیلی 99-98, گالری دوره دوم متوسطه|Tags: , , |

3 مهر 1398 - سخنران: آقای سید کاظم ابطحی - سالن اجتماعات متوسطه 2

Go to Top