بهمن 1402

اردیبهشت 1402

اسفند 1401

آذر 1401

آبان 1401

جشن 17 ربیع‌ – پایه یازدهم – مهر 1401

1401/8/18 9:56:46آبان 18ام, 1401|دسته بندی های:‌ تصاویر مراسم متوسطه 2, سال تحصیلی 02-1401, گالری دوره دوم متوسطه|برچسب های:‌ , , , , , , , |

23 مهر 1401 - به مسئولیت دوره 24 - سخنران و مداح: آقای داوود صفرزاده و آقای عبدالحسین قیومی - سالن اجتماعات متوسطه 2

مراسم پایان ماه صفر 1444 – مهر 1401 – متوسطه 2

1401/12/23 5:21:45آبان 18ام, 1401|دسته بندی های:‌ تصاویر مراسم متوسطه 2, سال تحصیلی 02-1401, گالری دوره دوم متوسطه|برچسب های:‌ , , , , , , |

4 مهر 1401 - سخنرانان: حجة الاسلام سید علیرضا شجاعی و آقای محمدرضا صفوی فر - سالن اجتماعات متوسطه 2

فروردین 1401

دی 1400

جشن 17 ربیع – پایه نهم – آبان 1400

1400/10/7 6:32:32دی 7ام, 1400|دسته بندی های:‌ تصاویر مراسم متوسطه 1, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره اول متوسطه|برچسب های:‌ , , , , , , , , |

1 آبان 1400 - به مسئولیت دوره 25 - سخنرانان: آقای داوود صفرزاده و آقای امید فرزانه - سالن اجتماعات متوسطه 1 و فضای مجازی

مراسم پایان ماه صفر 1443 – مهر 1400 – متوسطه 1

1401/10/26 8:18:06دی 6ام, 1400|دسته بندی های:‌ تصاویر مراسم متوسطه 1, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره اول متوسطه|برچسب های:‌ , , , , , , , |

14 مهر 1400 - سخنران و مداح: حجة الاسلام و المسلمین عطار نژاد و آقای مهدی صدقی - سالن اجتماعات متوسطه 1 و فضای مجازی

آذر 1400

رفتن به بالا