۳۰ ۱۱, ۱۳۹۹

پیش ثبت نام سال تحصیلی 01-1400 دبیرستان امیر

۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۶:۰۷:۴۴ بهمن ۳۰ام, ۱۳۹۹|اخبار دوره اول متوسطه, اخبار دوره دوم متوسطه, سال تحصیلی 00-99 دسته بندی ها|برچسب ها: |

اطلاعیه پیش ثبت نام سال تحصیلی 01-1400 دبیرستان امیر برای مقاطع مختلف متوسطه یک و دو دبیرستان

۳۱ ۰۱, ۱۳۹۹

پیش ثبت نام سال تحصیلی 1400-99 دبیرستان امیر

۱۳۹۹/۱/۳۱ ۹:۴۸:۲۰ فروردین ۳۱ام, ۱۳۹۹|اخبار دوره اول متوسطه, اخبار دوره دوم متوسطه, سال تحصیلی 99-98 دسته بندی ها|برچسب ها: |

اطلاعیه پیش ثبت نام سال تحصیلی 1400-99 دبیرستان امیر برای مقاطع مختلف متوسطه یک و دو دبیرستان

۲۳ ۱۱, ۱۳۹۷

پیش ثبت نام سال تحصیلی 99-98 دبیرستان امیر

۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۴:۵۵:۳۰ بهمن ۲۳ام, ۱۳۹۷|اخبار دوره اول متوسطه, اخبار دوره دوم متوسطه, سال تحصیلی 98-97 دسته بندی ها|برچسب ها: |

اطلاعیه پیش ثبت نام سال تحصیلی 99-98 دبیرستان امیر برای مقاطع مختلف متوسطه یک و دو دبیرستان

۲۱ ۱۱, ۱۳۹۶

پیش ثبت نام دبیرستان امیر

۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۶:۲۷:۴۷ بهمن ۲۱ام, ۱۳۹۶|اخبار دوره اول متوسطه, اخبار دوره دوم متوسطه, سال تحصیلی 97-96 دسته بندی ها|برچسب ها: , |

اطلاعیه پیش ثبت نام دبیرستان امیر متوسطه اول و دوم در سال تحصیلی 97-96

۱۸ ۱۱, ۱۳۹۵

شروع پیش ثبت نام مدرسه امیر (دوره دوم متوسطه)

۱۳۹۶/۱/۳۱ ۵:۴۶:۳۲ بهمن ۱۸ام, ۱۳۹۵|اخبار آموزشی متوسطه 2 دسته بندی ها|برچسب ها: |

پیش ثبت نام اینترنتی مدرسه امیر از پانزدهم  اسفند ماه سال 95  پیش ثبت نام  مدرسه […]