انتخاب کلاس طرح پلکان - نیمسال اول ۹۸-۹۹ - متوسطه ۱

انتخاب کلاس طرح پلکان – نیمسال اول ۹۸-۹۹ – برای پایه هفتم و هشتم و نهم

انتخاب کلاس طرح پلکان – نیمسال اول ۹۸-۹۹ – پایه هفتم

stairs-term1-98-99-g7

برای انتخاب اولویت های اول تا چهارم، پس از مطالعه ی دقیق توضیحات قید شده در تصویر بالا، نهایتا تا ۲۸ شهریور ماه از طریق آدرس زیر اقدام کنید(با استفاده از برنامه گوگل کروم):

انتخاب کلاس طرح پلکان – نیمسال اول ۹۸-۹۹ – پایه هشتم

stairs-term1-98-99-g8

برای انتخاب اولویت های اول تا چهارم، پس از مطالعه ی دقیق توضیحات قید شده در تصویر بالا، نهایتا تا ۲۸ شهریور ماه از طریق آدرس زیر اقدام کنید(با استفاده از برنامه گوگل کروم):

انتخاب کلاس طرح پلکان – نیمسال اول ۹۸-۹۹ – پایه نهم

stairs-term1-98-99-g9

برای انتخاب اولویت های اول تا چهارم، پس از مطالعه ی دقیق توضیحات قید شده در تصویر بالا، نهایتا تا ۲۸ شهریور ماه از طریق آدرس زیر اقدام کنید(با استفاده از برنامه گوگل کروم):