نفرات برتر میان نوبت اول - سال تحصیلی 03-1402 - متوسطه 1 - دبیرستان امیر

نفرات برتر پایه هفتم و هشتم و نهم در میان نوبت اول سال تحصیلی 03-1402

نفرات برتر پایه نهم

best-students-mid-term1-1402-03-g9
1

امیرعباس عابدی‌فر

20

2

یوسف روسی

19/75

3

سجاد میرزایی

19/60

4

برهان صمدی

19/50

5

امیرطاها احمدی‌زاده

19/45

6

یاسین سبزی‌کاریان

19/35

7

صدرا فرح‌دوست

19/30

8

امیرحسین عظیمی‌خو

19/00

8

امیرمحمد صابری

19/00

8

سینا مرتضوی‌نیک

19/00

8

سیدامیرعباس موسوی

19/00

نفرات برتر پایه هشتم

best-students-mid-term1-1402-03-g8
1

محمدحسین اوسطی

19/70

2

محمدامین سروری

19/33

3

محمدیاسین تلافی

19/00

4

محمدمهدی اسماعیلی

18/90

5

حمیدرضا شجاعی‌زند

18/80

6

محمدرضا برزگر

18/65

نفرات برتر پایه هفتم

best-students-mid-term1-1402-03-g7
1

سیدعلیرضا امامی

20

2

محمدمتین حجتی

19/75

3

محمد حیدری

19/70

4

امیرعلی عبدلی

19/45

5

امیرحسین خوئینی

19/35

6

محمدسینا حیدری‌زاده

19/25

6

محمدرضا معماری‌نژاد

19/25

6

سیدمحمدطاها نبوی

19/25

9

محمدحسین قندی

19/1

10

امیرعباس عرب

19/00

10

پارسا قیامی

19/00