نفرات برتر مستمر اول - سال تحصیلی 03-1402 - متوسطه 2 - دبیرستان امیر

نفرات برتر پایه دهم و یازدهم در مستمر اول سال تحصیلی 03-1402

نفرات برتر پایه یازدهم

best-students-mid-term1-1402-g11
1

علی احمدی

19/18

2

امیرحسین بخشی

19/13

3

سیدفرحان حسینی

18/74

4

ایمان طالبی

17/71

5

امیررضا مروتی

17/64

نفرات برتر پایه دهم

best-students-mid-term1-1402-g10
1

محمدمتین رضائیان

19/40

2

محمدطاها قیصری

19/32

3

محمدحسین صادقی

19/13

4

یوسف امیری پارسا

18/38

5

سیدحسین موسوی

18/32

6

سیدمحمدرضا آل‌طیب

18/24