نفرات برتر مستمر اول - سال تحصیلی 01-1400 - متوسطه 2 - دبیرستان امیر

نفرات برتر پایه دهم و یازدهم در مستمر اول سال تحصیلی 01-1400

نفرات برتر پایه یازدهم

1

محمدصادق حیدری

19/8

2

محمدعلی محبی فرد

19/48

3

ایلیا مالکی

19/42

4

مهدیار رئیسی

19/02

5

محمدایلیا حلاج‌زاده نیری

18/49

نفرات برتر پایه دهم

1

محمد نصیری مقدم

19/57

2

سیدعلی شبیری

19/39

3

علیرضا وحیدی اربابی

19/06

4

مهراد شاکر

18/96

5

پارسا لطفی

18/93