نفرات برتر آزمون معما 1 - آذر 1400 - متوسطه 1 - دبیرستان امیر

اعلام نفرات برتر مسابقه معما (مسابقه علمی مدرسه امیر) که در روز شنبه 27 آذر 1400 ساعت 15:00 برگزار شده بود.
  • م
  • ع
  • م
  • ا
  • معما

توجه

نفرات اول تا پنجم هر دوره، از طرف مدرسه به المپیاد ریاضی و علوم نوجوانان ایران اعزام خواهند شد.

و نفرات ششم تا دهم در صورت تمایل و در خواست شخصی، به المپیاد معرفی می شوند.

  • نفرات برتر آزمون معما 1

پایه هفتم

نفرات برتر

1- سینا مرتضوی نیک    2- محمدطاها زهری    3- امیرطاها احمدی زاده    4- برهان صمدی    5- محمدفراز نجفی

6- یاسین سبزی کاریان    7- محمدطاها روحانی    8- علی تیزرو    9- امیرمحمدصابری امیری    10- یوسف روسی

پایه هشتم

نفرات برتر

1- امیرحسین یعقوب زاده    2- فرزام طهرانی کبیر    3- مصطفی نعیمی    4- عرفان جدایی اصل    5- محمدمتین رضائیان

6- صدرا توکلی    7- محمدطاها سلیمانی    8- یوسف نعمتی    9- علی رضا مهوش    10- محمدعلی نقادیان مقدم

پایه نهم

نفرات برتر

1- محمدحسن محمودیان    2- ایمان فروتن    3- محمدصدرا توسلی    4- سیدمحمدصادق باستان    5- سیدفرحان حسینی

6- امیرحسین افشار    7- مهدیار نجد    8- امیرحسین اخباری    9- شایان رستمی    10- معین احمدوند