اردوی اردوگاه باهنر – پایه هشتم – آبان 1400

تصاویر اردو – دبیرستان امیر دوره اول

سال تحصیلی 01-1400

 • تاریخ

  19 آبان 1400

 • دوره

  دوره 26 دبیرستان امیر

 • مکان

  تهران – اردوگاه باهنر

 • موضوع

  تصاویر اردوی لالان – پایه هشتم و نهم – تیر 98

 • تعداد

  34 عدد

 • حجم فایل

  20.8 MB

 • کیفیت

  1920×1080