نفرات برتر نوبت اول - سال تحصیلی 01-1400 - متوسطه 2 - دبیرستان امیر

نفرات برتر پایه دهم و یازدهم و دوازدهم در نوبت اول سال تحصیلی 01-1400

نفرات برتر پایه دوازدهم

1

امیرحسین جعفری

19/44

2

محمدحسین میرجلیلی

19/24

3

حسین شیرازی

18/66

4

محمدمهدی مرشدسلوک

18/64

5

سید محمدمتین قاسمی

18/5

5

احسان کمالی

18/5

نفرات برتر پایه یازدهم

1

محمدصادق حیدری

19/82

2

حسین عامری

19/33

3

محمدعلی نقشینه

19/11

4

محمدایلیا حلاج‌زاده

18/98

5

محمدمهدی مؤمنی

18/89

نفرات برتر پایه دهم

1

محمد نصیری مقدم

19/92

2

سیدمرتضی موسوی

19/52

3

سیدعلی شبیری

19/39

4

مهراد شاکر

18/86

4

یزدان مولایی‌فر

18/86