نفرات برتر برد ریاضی - مرحله 1 - سال تحصیلی 01-1400

مرحله اول مسابقات برد ریاضی به پایان رسید و نفرات برتر آن مشخص شدند.

نفرات برتربرد ریاضی

1

محمد نصیری مقدم

48

2

محمدایلیا حلاج‌زاده

45

2

محمدصادق حیدری

45

2

سیدمرتضی موسوی

45

2

علیرضا وحیدی اربابی

45

6

سجاد آقاجان مولایی

43