نفرات برتر نوبت اول - سال تحصیلی 99-98 - متوسطه 2 - دبیرستان امیر

نفرات برتر پایه دهم و یازدهم و دوازدهم در نوبت اول سال تحصیلی 99-98

نفرات برتر پایه دوازدهم (دوره 20)

best-students-04

رتبه

دانش آموز

معدل

1

محمدمتین بیات (تجربی)

19/40

2

احمد ایلخانی

19/27

3

محمدمحسن خان آبادی (تجربی)

18/91

4

علی کاشفی

18/82

5

امیررضا مرادنژاد

18/72

6

مبین عاشوری (تجربی)

18/52

7

سیدمحمدپارسا میرجعفری

18/50

8

محمدعلی کفاشچیان

18/45

9

پرهام شطی

18/40

10

میلاد نژوری

17/96

نفرات برتر پایه یازدهم (دوره 21)

best-students-02

رتبه

دانش آموز

معدل

1

محمدمهدی داورزنی

19/63

2

ایلیا اعتمادی پور

19/44

3

سیدمهدی امام زاده

18/97

4

علی عدل یار

18/94

5

علیرضا پورنهاوندی

18/92

6

سیدمحمدپارسا حق گو

18/70

7

امیرحسین احدی

18/64

8

امیرحسین کنگرانی فراهانی

18/62

9

حسین هراتی

18/32

10

سید علی جعفری

18/04

نفرات برتر پایه دهم (دوره 22)

best-students-01

رتبه

دانش آموز

معدل

1

محمدحسین قائمی

19/33

2

حسین شیرازی

19/15

3

محمدحسین میرجلیلی

19/13

4

احسان کمالی

19/07

5

علی پساوید

18/95

6

امیرحسین جعفری

18/94

7

علی حسین پور

18/82

8

سیدمحمدجواد باستان

18/49

9

محمد منصف

18/48

10

سید محمدمتین قاسمی

18/35

10

محمدمهدی مرشدسلوک

18/35