نفرات برتر نوبت دوم - سال تحصیلی 01-1400 - متوسطه 2 - دبیرستان امیر

نفرات برتر پایه دهم و یازدهم و دوازدهم در نوبت دوم سال تحصیلی 01-1400

نفرات برتر پایه دوازدهم

best-students-term2-1400-01-04
1

سیدمحمدمتین قاسمی

19/28

2

احسان کمالی

18/97

3

محمدحسین قائمی

18/88

4

امیرحسین جعفری

18/74

5

محمدحسین میرجلیلی

18/41

نفرات برتر پایه یازدهم

best-students-term2-1400-01-02
1

محمدصادق حیدری

19/90

2

حسین عامری

19/33

3

محمدعلی محبی فرد

19/35

4

ایلیا مالکی

19/28

5

شایان حیدری رامشه

19/19

6

امیرعلی ملاکاظمی‌ها

19/07

7

سیدعلی خوش‌نظر

19/01

8

محمدایلیا حلاج‌زاده

19

نفرات برتر پایه دهم

best-students-term2-1400-01-01
1

محمد نصیری مقدم

19/99

2

سیدمرتضی موسوی

19/72

2

سیدعلی شبیری

19/72

4

یزدان مولایی‌فر

19/45

5

امیرعباس ابراهیمی

19/18

6

مهدی علم‌جمیلی

19/16

7

سیدمحمدرضا حسینی‌بحری

19/03