نفرات برتر نوبت دوم - سال تحصیلی 01-1400 - متوسطه 1 - دبیرستان امیر

نفرات برتر پایه هفتم و هشتم در نوبت دوم سال تحصیلی 01-1400

نفرات برتر پایه هشتم

best-students-term2-1400-01-junior-03
1

محمدمتین رضاییان

19/9

2

عرفان جدایی اصل

19/2

3

یوسف امیری پارسا

19

4

حسین غلامی

18/8

5

سیدحسین موسوی

18/77

6

میرمحمدباقر حسینی

18/6

6

محمدمتین محبی

18/6

نفرات برتر پایه هفتم

best-students-term2-1400-01-junior-02
1

یاسین سبزی کاریان

20

2

برهان صمدی

19/94

3

یوسف روسی

19/77

4

امیرطاها احمدی زاده

19/74

5

امیرمحمد صابری

19/44

6

سجاد میرزایی

19/27

7

محمدصدرا فرح‌دوست

19/14

7

محمدطه زهری

19/14

7

مهدیار نیک‌اختر

19/14

10

سجاد اخباری

19/10

11

حسام‌الدین لبانی‌مطلق

19

11

سینا مرتضوی‌نیک

19