جلسات اولیا - متوسطه 1 - سال تحصیلی 01-1400

همه فایل های صوتی جلسات اولیا – متوسطه 1 – سال تحصیلی 01-1400
 • موضوع

  جلسه آخر پدران:
  1- دوران نوجوانی
  2- ضرورت توجه به سلامتی و تندرستی نوجوانان
  3- تذکرات کارنامه نوبت دوم و ثبت نام سال آینده تحصیلی

 • سخنران

  1- آقای دکتر عبداللهی
  2- آقای احمد نوروزی (دبیر ورزش)
  3- آقای تقدس (مدیر دبیرستان امیر دوره اول)

 • تاریخ

  1401/3/30

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  41.9 MB

 • موضوع

  تذکرات کارنامه میان نوبت دوم

 • سخنران

  آقای تقدس (مدیر دبیرستان امیر دوره اول)

 • تاریخ

  1401/2/8

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  4.82 MB

 • موضوع

  آثار راحت طلبی در تربیت فرزندان

 • سخنران

  آقای دکتر وحید مهران

 • تاریخ

  1401/2/8

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  31.9 MB

 • موضوع

  جلسه معارفه دبیرستان دوره دوم

 • سخنران

  آقای صباغی (مشاور پایه دوازدهم)

 • تاریخ

  1400/12/5

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  16.2 MB

 • موضوع

  جلسه معارفه دبیرستان دوره دوم

 • سخنران

  آقای ذاکری (مشاور پایه نهم)

 • تاریخ

  1400/12/5

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  13.0 MB

 • موضوع

  جلسه معارفه دبیرستان دوره دوم

 • سخنران

  آقای تقدس (مدیر دبیرستان امیر دوره اول)

 • تاریخ

  1400/12/5

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  15.5 MB

 • موضوع

  جلسه دوم پدران: تذکرات کارنامۀ نوبت اول

 • سخنران

  آقای مجتبی تقدس (مدیر محترم دبیرستان دوره اول)

 • تاریخ

  1400/10/23

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  2.43 MB

 • موضوع

  جلسه دوم پدران: مبحث اصول رابطه با نوجوان و جوان

 • سخنران

  آقای مجید ذاکری (مشاور پایه نهم)

 • تاریخ

  1400/10/23

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  6.56 MB

 • موضوع

  جلسه دوم پدران: مبحث نقش معنوی والدین در موفقیت فرزندان

 • سخنران

  حجة الاسلام محمدرضا اشرف کاشانی

 • تاریخ

  1400/10/23

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  8.51 MB

 • موضوع

  جلسه سوم مادران: والدین راهنما، والدین کنترل گر

 • سخنران

  آقای دکتر کمن

 • تاریخ

  1400/10/23

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  14.8 MB

 • موضوع

  جلسه دوم مادران: والدین راهنما، والدین کنترل گر

 • سخنران

  آقای دکتر کمن

 • تاریخ

  1400/9/4

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  7.36 MB

 • موضوع

  جلسه دوم مادران: تذکرات

 • سخنران

  آقای مجتبی تقدس

 • تاریخ

  1400/9/4

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  3.79 MB

 • موضوع

  جلسه اول مادران: والدین راهنما، والدین کنترل گر

 • سخنران

  آقای دکتر کمن

 • تاریخ

  1400/8/6

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  8.91 MB

 • موضوع

  جلسه اول پدران: پدران جسمانی و پیمان آسمانی

 • سخنران

  آقای دکتر دولتی

 • تاریخ

  1400/7/29

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  8.07 MB

 • موضوع

  اولین جلسه مشترک اولیای هشتم

 • سخنران

  آقای دکتر اخباری

 • تاریخ

  1400/7/8

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  3.13 MB

 • موضوع

  اولین جلسه مشترک اولیای هشتم

 • سخنران

  آقای هادی ظهوری

 • تاریخ

  1400/7/8

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  2.48 MB

 • موضوع

  اولین جلسه مشترک اولیای هشتم

 • سخنران

  آقای مجتبی تقدس

 • تاریخ

  1400/7/8

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  6.25 MB

 • موضوع

  اولین جلسه مشترک اولیای هفتم

 • سخنران

  آقای عبدالوهاب مدیرزاده
  آقای مجتبی تقدس

 • تاریخ

  1400/7/3

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  12.2 MB

 • موضوع

  اولین جلسه مشترک اولیای نهم

 • سخنران

  آقای مجید ذاکری

 • تاریخ

  1400/6/29

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  7.55 MB

 • موضوع

  اولین جلسه مشترک اولیای نهم

 • سخنران

  آقای مجتبی تقدس

 • تاریخ

  1400/6/29

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  5.00 MB