نفرات برتر نوبت دوم - سال تحصیلی 98-97 - متوسطه 2 - دبیرستان امیر

نفرات برتر پایه دهم و یازدهم در نوبت دوم سال تحصیلی 98-97

نفرات برتر پایه یازدهم (دوره 20)

best-students-term2-97-98-g11
رتبه دانش آموز معدل
1 محمدمتین بیات (تجربی) 19/82
2 محمدمحسن خان آبادی (تجربی) 19/75
3 احمد ایلخانی 19/35
4 میلاد نژوری 18/33
5 مبین عاشوری (تجربی) 19/30
6 محمدعلی کفاشچیان 19/18
7 علی کاشفی 19/09
8 امیررضا مرادنژاد (تجربی) 18/86
9 سیدمحمدپارسا میرجعفری 18/78
10 محمدعلی میرزایی 18/75

نفرات برتر پایه دهم (دوره 21)

best-students-term2-97-98-g10
رتبه دانش آموز معدل
1 محمدمهدی داورزنی 19/86
2 ایلیا اعتمادی پور 19/70
3 سیدمهدی امام زاده 19/54
4 علی عدل یار 19/47
5 علیرضا پورنهاوندی 19/26
6 سیدمحمدپارسا حق گو 19/20
7 امیرحسین احدی 19/08
8 مهدی کاظمی مهر 19/07
9 عبدالحسن غریبی 19/01
10 امیرحسین کنگرانی فراهانی 18/85