آذر 1400

کلاس‌های مجازی – سال تحصیلی 00-99 – متوسطه 1

1400/10/6 8:37:10آذر 8ام, 1400|دسته بندی های:‌ تصاویر برنامه های آموزشی متوسطه 1, سال تحصیلی 00-99, گالری دوره اول متوسطه|برچسب های:‌ , , , , , , |

پایه هفتم، هشتم و نهم - دوره 24 و 25 و 26 - دبیرستان امیر دوره اول

امتحانات نوبت دوم – پایه نهم – اردیبشهت 1400

1400/10/1 13:05:40آذر 8ام, 1400|دسته بندی های:‌ تصاویر برنامه های آموزشی متوسطه 1, سال تحصیلی 00-99, گالری دوره اول متوسطه|برچسب های:‌ , , , , |

امتحانات نوبت دوم - پایه نهم - 28 اردیبهشت 1400 - دوره 24 دبیرستان امیر

جشن 13 رجب – پایه هشتم – اسفند 99

1400/10/1 13:05:21آذر 8ام, 1400|دسته بندی های:‌ تصاویر مراسم متوسطه 1, سال تحصیلی 00-99, گالری دوره اول متوسطه|برچسب های:‌ , , , , , , , |

6 اسفند 1399 - به مسئولیت دوره 25 - سخنرانان: آقای مجتبی تقدس و آقای مجید ذاکری - سالن اجتماعات متوسطه 1 و فضای مجازی

مسابقات دهه فجر – والیبال – متوسطه 1

1400/10/1 13:05:00آذر 8ام, 1400|دسته بندی های:‌ تصاویر ورزشی متوسطه 1, سال تحصیلی 00-99, گالری دوره اول متوسطه|برچسب های:‌ , , , , , , , , |

4 اسفند 1399 - دوره 24، 25 و 26 دبیرستان امیر - حیاط متوسطه 1

مسابقات دهه فجر – بسکتبال – متوسطه 1

1400/10/1 13:04:37آذر 8ام, 1400|دسته بندی های:‌ تصاویر ورزشی متوسطه 1, سال تحصیلی 00-99, گالری دوره اول متوسطه|برچسب های:‌ , , , , , , , , |

29 بهمن 1399 - دوره 24، 25 و 26 دبیرستان امیر - حیاط متوسطه 1

مسابقات دهه فجر – پینگ پنگ – متوسطه 1

1400/10/1 13:04:21آذر 4ام, 1400|دسته بندی های:‌ تصاویر ورزشی متوسطه 1, سال تحصیلی 00-99, گالری دوره اول متوسطه|برچسب های:‌ , , , , , , , , |

25 بهمن 1399 - دوره 24، 25 و 26 دبیرستان امیر - حیاط متوسطه 1

جشن ولادت حضرت فاطمه (س) – پایه هفتم – بهمن 99

1400/10/2 5:01:07آذر 4ام, 1400|دسته بندی های:‌ تصاویر مراسم متوسطه 1, سال تحصیلی 00-99, گالری دوره اول متوسطه|برچسب های:‌ , , , , , |

15 بهمن 1399 - به مسئولیت دوره 26 - سخنران: آقای محسن تقی زاده - سالن اجتماعات متوسطه 1 و فضای مجازی

صبحگاه فاطمی – پایه نهم – دی 99

1400/10/2 5:00:46آذر 4ام, 1400|دسته بندی های:‌ تصاویر مراسم متوسطه 1, سال تحصیلی 00-99, گالری دوره اول متوسطه|برچسب های:‌ , , , , , |

21 تا 25 دی 1399 - به مسئولیت دوره 24 - سخنرانان: دانش آموزان - سالن اجتماعات متوسطه 1 و فضای مجازی

جشن 17 ربیع – پایه نهم – آبان 99

1400/10/2 5:00:31آذر 4ام, 1400|دسته بندی های:‌ تصاویر مراسم متوسطه 1, سال تحصیلی 00-99, گالری دوره اول متوسطه|برچسب های:‌ , , , , , , , , |

12 آبان 1399 - به مسئولیت دوره 24 - سخنران و مداح: حجة الاسلام محمدرضا اشرف کاشانی و آقای علی اصغر نیلچی - سالن اجتماعات متوسطه 1 و فضای مجازی

برنامه مطالعه – پایه دوازدهم – تیر 1400

1400/10/1 8:23:19آبان 26ام, 1400|دسته بندی های:‌ تصاویر برنامه های آموزشی متوسطه 2, سال تحصیلی 00-99, گالری دوره دوم متوسطه|برچسب های:‌ , , , |

دوره 21 - 2 تیر 1400 - دبیرستان امیر متوسطه 2

رفتن به بالا