امتحان ورزش – پایه دهم و یازدهم – بهمن 99

تصاویر برنامه های آموزشی – دبیرستان امیر دوره دوم

سال تحصیلی 00-99

 • دوره

  دوره 22 و 23 دبیرستان امیر

 • تاریخ

  5 بهمن 1399

 • مکان

  حیاط متوسطه 2 و فضای مجازی

 • موضوع

  تصاویر امتحان ورزش – پایه دهم و یازدهم – بهمن 99

 • تعداد

  16 عدد

 • حجم فایل

  5.29 MB

 • کیفیت

  1920×1280