روزهای امتحان – دی 99 – متوسطه 2

تصاویر برنامه های آموزشی – دبیرستان امیر دوره دوم

سال تحصیلی 00-99

  • تاریخ

    دی 99

  • مکان

    فضای مجازی (اسکایپ)

  • دوره

    دوره 21 و 22 و 23 دبیرستان امیر