آخرین جلسه – پایه دهم و یازهم – سال تحصیلی 01-1400

تصاویر برنامه های آموزشی – دبیرستان امیر دوره دوم

سال تحصیلی 01-1400

 • تاریخ

  اردیبهشت 1401

 • مکان

  دبیرستان امیر دوره دوم

 • دوره

  دوره 23 و 24 دبیرستان امیر

 • موضوع

  تصاویر آخرین جلسه – سال تحصیلی 01-1400

 • تعداد

  54 عدد

 • حجم فایل

  18.0 MB

 • کیفیت

  1920×1280

پایه یازدهم

پایه دهم