اردوی مشهد – پایه دهم و یازدهم و دوازدهم – اردیبهشت 1401

تصاویر اردو – دبیرستان امیر دوره دوم

سال تحصیلی 01-1400

 • تاریخ

  16 تا 18 اردیبهشت 1401

 • دوره

  دوره 24 و 23 و 22 دبیرستان امیر

 • مکان

  مشهد مقدس

 • موضوع

  اردوی مشهد – پایه دهم و یازدهم و دوازدهم – اردیبهشت 1401

 • تعداد

  247 عدد

 • حجم فایل

  83.6 MB

 • کیفیت

  1920×1440