انتخاب کلاس های طرح پلکان - نیمسال دوم ۹۸-۹۹ - متوسطه ۱

انتخاب کلاس های طرح پلکان – نیمسال دوم ۹۸-۹۹ – برای پایه هفتم و هشتم و نهم

انتخاب کلاس های طرح پلکان – نیمسال دوم ۹۸-۹۹ – پایه هفتم

stairs-term-2-98-99-g7

برای انتخاب اولویت های اول تا چهارم، پس از مطالعه ی دقیق توضیحات قید شده در تصویر بالا، نهایتا تا دوشنبه 23 دی 1398 از طریق آدرس زیر اقدام کنید(با استفاده از برنامه گوگل کروم):

انتخاب کلاس های طرح پلکان – نیمسال دوم ۹۸-۹۹ – پایه هشتم

stairs-term-2-98-99-g8

برای انتخاب اولویت های اول تا چهارم، پس از مطالعه ی دقیق توضیحات قید شده در تصویر بالا، نهایتا تا دوشنبه 23 دی 1398 از طریق آدرس زیر اقدام کنید(با استفاده از برنامه گوگل کروم):

انتخاب کلاس های طرح پلکان – نیمسال دوم ۹۸-۹۹ – پایه نهم

stairs-term-2-98-99-g9

برای انتخاب اولویت های اول تا چهارم، پس از مطالعه ی دقیق توضیحات قید شده در تصویر بالا، نهایتا تا دوشنبه 23 دی 1398 از طریق آدرس زیر اقدام کنید (با استفاده از برنامه گوگل کروم):