۲۷ ۱۲, ۱۳۹۹

اردوی تفریحی – پایه دوازدهم – آذر 98

۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۱۱:۳۶:۴۵ اسفند ۲۷ام, ۱۳۹۹|تصاویر اردو متوسطه 2, سال تحصیلی 99-98, گالری دوره دوم متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

اردوی تفریحی - پایه دوازدهم 23 آذر 98 - دوره 20 دبیرستان امیر

۱۴ ۰۵, ۱۳۹۸

اتاق فرار – پایه دهم و یازدهم – مرداد 98

۱۳۹۸/۵/۱۴ ۱۱:۳۰:۲۸ مرداد ۱۴ام, ۱۳۹۸|تصاویر اردو متوسطه 2, سال تحصیلی 99-98, گالری دوره دوم متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , |

اتاق فرار - پایه دهم و یازدهم 5 مرداد 98 - دوره 21 و 22 دبیرستان امیر

۱۵ ۰۲, ۱۳۹۸

اردوی تفریحی – پایه یازدهم – اردیبهشت 98

۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۱۱:۳۸:۲۰ اردیبهشت ۱۵ام, ۱۳۹۸|تصاویر اردو متوسطه 2, سال تحصیلی 98-97, گالری دوره دوم متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

اردوی تفریحی - پایه یازدهم 10 اردیبهشت 97 - دوره 20 دبیرستان امیر

۱۵ ۱۲, ۱۳۹۷

اردوی تفریحی – پایه هفتم – بهمن 97

۱۳۹۸/۵/۲ ۴:۲۴:۴۳ اسفند ۱۵ام, ۱۳۹۷|تصاویر اردو متوسطه 1, سال تحصیلی 98-97, گالری دوره اول متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

اردوی تفریحی - پایه هفتم 11 بهمن 97 – دوره 24 دبیرستان امیر

۱۴ ۱۲, ۱۳۹۷

اردوی تفریحی – پایه نهم – دی 97

۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۱۱:۰۵:۰۸ اسفند ۱۴ام, ۱۳۹۷|تصاویر اردو متوسطه 1, سال تحصیلی 98-97, گالری دوره اول متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

اردوی تفریحی - پایه نهم 16 دی 97 – دوره 22 دبیرستان امیر

۱۲ ۱۲, ۱۳۹۷

اردوی تفریحی – پایه یازدهم – اسفند 97

۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۸:۴۶:۱۳ اسفند ۱۲ام, ۱۳۹۷|تصاویر اردو متوسطه 2, سال تحصیلی 98-97, گالری دوره دوم متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

اردوی تفریحی - پایه یازدهم 6 اسفند 97 - دوره 20 دبیرستان امیر

۲۷ ۰۶, ۱۳۹۷

اردوهای تفریحی تابستان 97 – متوسطه 1

۱۳۹۷/۶/۲۷ ۶:۲۵:۵۶ شهریور ۲۷ام, ۱۳۹۷|تصاویر اردو متوسطه 1, سال تحصیلی 98-97, گالری دوره اول متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , , , , |

17 تیر تا 30 مرداد 97 - پایه هشتم و نهم باغ پرندگان - کوه دارآباد - پارک چیتگر

۲ ۰۵, ۱۳۹۷

اردوی پارک چیتگر – پایه دهم و یازدهم – تیر 97

۱۳۹۷/۵/۲ ۷:۱۲:۲۳ مرداد ۲ام, ۱۳۹۷|تصاویر اردو متوسطه 2, سال تحصیلی 98-97, گالری دوره دوم متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , |

اردوی پارک چیتگر - پایه دهم و یازدهم 30 تیر 97 - دوره 20 و 21 دبیرستان امیر

۳۱ ۰۲, ۱۳۹۷

اردوی تفریحی – پایه دهم – اردیبهشت 97

۱۳۹۷/۲/۳۱ ۶:۵۵:۳۳ اردیبهشت ۳۱ام, ۱۳۹۷|تصاویر اردو متوسطه 2, سال تحصیلی 97-96, گالری دوره دوم متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , |

تصاویر اردوی تفریحی - پایه دهم - اردیبهشت 97 - دوره 20 دبیرستان امیر