۲۴ ۱۰, ۱۴۰۱

مسابقات والیبال منطقه – متوسطه 2 – (02-1401)

۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۱۳:۱۶:۱۹دی ۲۴ام, ۱۴۰۱|Categories: تصاویر ورزشی متوسطه 2, سال تحصیلی 02-1401, گالری دوره دوم متوسطه|Tags: , , , , , , , |

کسب مقام سوم در مسابقات والیبال منطقه 7 در سال تحصیلی 02-1401 دوره 23 و 24 و 25 دبیرستان امیر

۳۰ ۰۵, ۱۴۰۱

یک روز در مدرسه – سال تحصیلی 01-1400 – متوسطه 2

۱۴۰۱/۵/۳۰ ۸:۱۸:۲۳مرداد ۳۰ام, ۱۴۰۱|Categories: تصاویر برنامه های آموزشی متوسطه 2, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره دوم متوسطه|Tags: , , , , , |

دوره 22 و 23 و 24 - پایه دهم و یازدهم و دوازدهم - دبیرستان امیر دوره دوم

۵ ۰۴, ۱۴۰۱

نفرات برتر نوبت دوم – سال تحصیلی 01-1400 – متوسطه 2

۱۴۰۱/۴/۵ ۶:۵۴:۱۱تیر ۵ام, ۱۴۰۱|Categories: اخبار آموزشی متوسطه 2, اخبار دوره دوم متوسطه, سال تحصیلی 01-1400|Tags: , , , , , , , |

نفرات برتر پایه دهم و یازدهم و دوازدهم در نوبت دوم سال تحصیلی 01-1400

۲۵ ۰۳, ۱۴۰۱

روزهای امتحان – خرداد 1401 – متوسطه 2

۱۴۰۱/۳/۲۵ ۱۱:۲۱:۱۶خرداد ۲۵ام, ۱۴۰۱|Categories: تصاویر برنامه های آموزشی متوسطه 2, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره دوم متوسطه|Tags: , , , , , |

دوره 23 و 24 - پایه دهم و یازدهم - خرداد 1401 - دبیرستان امیر دوره دوم

۲۵ ۰۳, ۱۴۰۱

آخرین جلسه – پایه دهم و یازهم – سال تحصیلی 01-1400

۱۴۰۱/۳/۲۵ ۱۰:۴۱:۴۴خرداد ۲۵ام, ۱۴۰۱|Categories: تصاویر برنامه های آموزشی متوسطه 2, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره دوم متوسطه|Tags: , , , , , |

دوره 23 و 24 - پایه دهم و یازدهم - اردیبهشت 1400 - دبیرستان امیر دوره دوم

۲۳ ۰۳, ۱۴۰۱

اردوی مشهد – پایه دهم و یازدهم و دوازدهم – اردیبهشت 1401

۱۴۰۱/۳/۲۳ ۷:۰۷:۴۴خرداد ۲۳ام, ۱۴۰۱|Categories: تصاویر اردو متوسطه 2, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره دوم متوسطه|Tags: , , , , , , , |

اردوی مشهد – پایه دهم و یازدهم و دوازدهم – 16 تا 18 اردیبهشت 1401 - دوره 24 و 23 و 22 دبیرستان امیر

۸ ۰۳, ۱۴۰۱

نفرات برتر مستمر دوم – سال تحصیلی 01-1400 – متوسطه 2

۱۴۰۱/۳/۸ ۶:۰۸:۲۹خرداد ۸ام, ۱۴۰۱|Categories: اخبار آموزشی متوسطه 2, اخبار دوره دوم متوسطه, سال تحصیلی 01-1400|Tags: , , , , , |

نفرات برتر پایه دهم و یازدهم در مستمر دوم سال تحصیلی 01-1400

۲۷ ۰۱, ۱۴۰۱

مسابقات والیبال مدرسه – متوسطه 2 – (01-1400)

۱۴۰۱/۱/۲۷ ۱۲:۵۰:۴۶فروردین ۲۷ام, ۱۴۰۱|Categories: تصاویر ورزشی متوسطه 2, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره دوم متوسطه|Tags: , , , , , |

تصاویر مسابقات والیبال 2 از 3 بین پایه یازدهم (دوره 23) و پایه دهم (دوره 24) قهرمانی پایه یازدهم با نتیجه 2 بر 1

۲۵ ۰۱, ۱۴۰۱

مسابقات بسکتبال مدرسه – متوسطه 2 – (01-1400)

۱۴۰۱/۱/۲۷ ۱۲:۴۵:۵۶فروردین ۲۵ام, ۱۴۰۱|Categories: تصاویر ورزشی متوسطه 2, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره دوم متوسطه|Tags: , , , , , |

تصاویر مسابقات بسکتبال 2 از 3 بین پایه یازدهم (دوره 23) و پایه دهم (دوره 24) قهرمانی پایه یازدهم با نتیجه 2 بر 0

۲۳ ۰۱, ۱۴۰۱

توچال – پایه یازدهم – اسفند 1400

۱۴۰۱/۱/۲۳ ۱۱:۲۰:۲۳فروردین ۲۳ام, ۱۴۰۱|Categories: تصاویر اردو متوسطه 2, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره دوم متوسطه|Tags: , , , |

توچال - پایه یازدهم - 14 اسفند 1400 - دوره 23 دبیرستان امیر

Go to Top