امتیازات برتر سال تحصیلی 02-1401 - متوسطه 2 - دبیرستان امیر

امتیازات برتر پایه دهم و یازدهم و دوازدهم در سال تحصیلی 02-1401

امتیازات برتر پایه دوازدهم

top-students-g12-1401-02
1

محمدصادق حیدری

محمدصادق حیدری

امتیاز: 2510

هدیه: 2,500,000 تومان

2

حسین عامری

حسین عامری

امتیاز: 1540

هدیه: 1,000,000 تومان

3

ایلیا مالکی

ایلیا مالکی

امتیاز: 1330

هدیه: 600,000 تومان

4

سجاد آقاجان‌مولایی

سجاد آقاجان‌مولایی

امتیاز: 1280

هدیه: 600,000 تومان

5

محمدعلی محبی فرد

محمدعلی محبی‌فرد

امتیاز: 800

هدیه: 350,000 تومان

6

محمدعلی نقشینه

محمدعلی نقشینه

امتیاز: 600

هدیه: 350,000 تومان

7

محمدایلیا حلاج‌زاده

محمدایلیا حلاج‌زاده

امتیاز: 560

هدیه: 350,000 تومان

8

امیرعلی ملاکاظمی‌ها

امیرعلی ملاکاظمی‌ها

امتیاز: 500

هدیه: 350,000 تومان

نفرات برتر پایه یازدهم

top-students-g11-1401-02
1

سیدعلی شبیری

سیدعلی شبیری

امتیاز: 1920

هدیه: 1,000,000 تومان

2

محمد نصیری‌مقدم

محمد نصیری‌مقدم

امتیاز: 1890

هدیه: 1,000,000 تومان

3

سیدمرتضی موسوی

سیدمرتضی موسوی

امتیاز: 1750

هدیه: 1,000,000 تومان

4

سیدمحمدرضا حسینی‌بحری

سیدمحمدرضا حسینی‌بحری

امتیاز: 1270

هدیه: 600,000 تومان

5

علیرضا وحیدی اربابی

علیرضا وحیدی اربابی

امتیاز: 1210

هدیه: 600,000 تومان

6

مهدی علم‌جمیلی

مهدی علم‌جمیلی

امتیاز: 940

هدیه: 350,000 تومان

7

امیرعباس ابراهیمی

امیرعباس ابراهیمی

امتیاز: 820

هدیه: 350,000 تومان

8

یزدان مولایی‌فر

یزدان مولایی‌فر

امتیاز: 530

هدیه: 350,000 تومان

نفرات برتر پایه دهم

top-students-g10-1401-02
1

علی احمدی

علی احمدی

امتیاز: 1800

هدیه: 1,000,000 تومان

2

امیرحسین بخشی

امیرحسین بخشی

امتیاز: 1565

هدیه: 1,000,000 تومان

3

سیدمحمدصادق باستان

سیدمحمدصادق باستان

امتیاز: 840

هدیه: 350,000 تومان

4

پارسا یزدانی

پارسا یزدانی

امتیاز: 750

هدیه: 350,000 تومان

5

محمدصدرا توسلی

محمدصدرا توسلی

امتیاز: 640

هدیه: 350,000 تومان

6

سیدفرحان حسینی

سیدفرحان حسینی

امتیاز: 635

هدیه: 350,000 تومان

7

ایمان طالبی

ایمان طالبی

امتیاز: 600

هدیه: 350,000 تومان

8

امیرحسین افشار

امیرحسین افشار

امتیاز: 575

هدیه: 350,000 تومان