۵ ۰۴, ۱۳۹۸

نفرات برتر نوبت دوم – سال تحصیلی 98-97 – متوسطه 1

۱۳۹۸/۶/۳۱ ۵:۰۱:۱۲تیر ۵ام, ۱۳۹۸|Categories: اخبار آموزشی متوسطه 1, اخبار دوره اول متوسطه, سال تحصیلی 98-97|Tags: , , , , , |

نفرات برتر پایه هفتم و هشتم در نوبت دوم سال تحصیلی 98-97

۴ ۱۱, ۱۳۹۷

نفرات برتر نوبت اول – سال تحصیلی 98-97 – متوسطه 2

۱۳۹۷/۱۱/۴ ۶:۰۲:۲۲بهمن ۴ام, ۱۳۹۷|Categories: اخبار آموزشی متوسطه 2, اخبار دوره دوم متوسطه, سال تحصیلی 98-97|Tags: , , , , , |

نفرات برتر پایه دهم و یازدهم در نوبت اول سال تحصیلی 98-97

۲۶ ۱۰, ۱۳۹۷

نفرات برتر نوبت اول – سال تحصیلی 98-97 – متوسطه 1

۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۸:۲۵:۱۰دی ۲۶ام, ۱۳۹۷|Categories: اخبار آموزشی متوسطه 1, اخبار دوره اول متوسطه, سال تحصیلی 98-97|Tags: , , , , , , , |

نفرات برتر پایه هفتم، هشتم و نهم در نوبت اول سال تحصیلی 98-97

۱۰ ۱۰, ۱۳۹۷

آمادگی برای امتحان نگارش – پایه دهم – نوبت اول

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۸:۵۷:۰۵دی ۱۰ام, ۱۳۹۷|Categories: پایه دهم, نمونه سوالات|Tags: , , |

شامل یک داستان و نکات درست نویسی مورد نیاز در آزمون نگارش پایۀ دهم - سال تحصیلی 98-97

۲ ۱۰, ۱۳۹۷

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه یازدهم – نوبت اول

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۸:۴۶:۱۴دی ۲ام, ۱۳۹۷|Categories: پایه یازدهم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 97-96 دروس: انسان و محیط زیست، دین و زندگی، زبان انگلیسی، عربی، فارسی، نگارش، زمین شناسی، زیست شناسی، آمار و احتمال، حسابان، ریاضی تجربی، فیزیک، هندسه، شیمی، آزمایشگاه

۲ ۱۰, ۱۳۹۷

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه دهم – نوبت اول

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۸:۵۷:۳۰دی ۲ام, ۱۳۹۷|Categories: پایه دهم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 97-96 دروس: تفکر رسانه ای، دین وزندگی، زبان ترمیک، زبان انگلیسی، عربی، فارسی، نگارش، هندسه، ریاضیات، فیزیک، شیمی، آزمایشگاه

۲۹ ۰۹, ۱۳۹۷

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه نهم – نوبت اول

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۱۰:۰۳:۵۷آذر ۲۹ام, ۱۳۹۷|Categories: پایه نهم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , |

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 97-96 دروس: ادبیات، عربی، پیام های آسمانی٬ مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، زیست شناسی، حساب، هندسه، فیزیک

۲۹ ۰۹, ۱۳۹۷

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه هشتم – نوبت اول

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۱۰:۴۵:۵۳آذر ۲۹ام, ۱۳۹۷|Categories: پایه هشتم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , |

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 97-96 دروس: ادبیات، عربی، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، زیست شناسی، حساب، هندسه، فیزیک

۲۹ ۰۹, ۱۳۹۷

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه هفتم – نوبت اول

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۱۰:۵۱:۱۴آذر ۲۹ام, ۱۳۹۷|Categories: پایه هفتم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , |

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 97-96 دروس: ادبیات، عربی، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، زیست شناسی، حساب، هندسه، فیزیک

۴ ۱۱, ۱۳۹۶

نفرات برتر نوبت اول متوسطه 1 – سال تحصیلی 97-96

۱۳۹۶/۱۱/۴ ۹:۰۴:۰۴بهمن ۴ام, ۱۳۹۶|Categories: اخبار آموزشی متوسطه 1, اخبار دوره اول متوسطه, سال تحصیلی 97-96|Tags: , , , |

نفرات برتر پایه هفتم و هشتم و نهم در نوبت اول سال تحصیلی 97-96

Go to Top