۸ ۰۴, ۱۴۰۱

جلسات اولیا – متوسطه 1 – سال تحصیلی 01-1400

۱۴۰۱/۴/۸ ۱۱:۱۹:۳۰تیر ۸ام, ۱۴۰۱|Categories: اخبار تربیتی متوسطه 1, اخبار دوره اول متوسطه, سال تحصیلی 01-1400|Tags: , , , , , , , , , , , , |

همه فایل های صوتی جلسات اولیا - متوسطه 1 - سال تحصیلی 01-1400

۲۰ ۱۱, ۱۳۹۸

جلسات اولیا – متوسطه 1 – سال تحصیلی 99-98

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۱۱:۱۸:۵۹بهمن ۲۰ام, ۱۳۹۸|Categories: اخبار تربیتی متوسطه 1, اخبار دوره اول متوسطه, سال تحصیلی 99-98|Tags: , , , , , , , |

همه فایل های صوتی جلسات اولیا - متوسطه 1 - سال تحصیلی 99-98

۱۹ ۰۲, ۱۳۹۸

جلسات اولیا – متوسطه 2 – سال تحصیلی 98-97

۱۳۹۸/۲/۱۹ ۸:۱۴:۰۷اردیبهشت ۱۹ام, ۱۳۹۸|Categories: اخبار تربیتی متوسطه 2, اخبار دوره دوم متوسطه, سال تحصیلی 98-97|Tags: , , |

همه فایل های صوتی جلسات اولیا - متوسطه 2 - سال تحصیلی 98-97

Go to Top