فروردین 1403

مسابقات بسکتبال N.B.C – بهمن و اسفند 1402

1403/1/26 13:24:46فروردین 25ام, 1403|دسته بندی های:‌ تصاویر ورزشی متوسطه 2, سال تحصیلی 03-1402, گالری دوره دوم متوسطه|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , |

تصاویر مسابقات مسابقه بسکتبال سه نفره به مناسبت نیمه شعبان - برگزار کننده: پایه دهم (دوره 26) - تیم سلطان اکبری (پایه یازدهم) قهرمان شد.

مسابقات والیبال مدرسه – متوسطه 2 – (03-1402)

1403/1/25 12:23:41فروردین 25ام, 1403|دسته بندی های:‌ تصاویر ورزشی متوسطه 2, سال تحصیلی 03-1402, گالری دوره دوم متوسطه|برچسب های:‌ , , , , , , |

تصاویر مسابقات والیبال 2 از 3 بین پایه یازدهم (دوره 25) و پایه دهم (دوره 26) مسابقه یک بر یک برابر است.

مسابقات بسکتبال مدرسه – متوسطه 2 – (03-1402)

1403/1/25 12:26:13فروردین 25ام, 1403|دسته بندی های:‌ تصاویر ورزشی متوسطه 2, سال تحصیلی 03-1402, گالری دوره دوم متوسطه|برچسب های:‌ , , , , , , |

تصاویر مسابقات بسکتبال 2 از 3 بین پایه یازدهم (دوره 25) و پایه دهم (دوره 26) قهرمانی پایه یازدهم با نتیجه 2 بر 0

آذر 1402

مهر 1402

خرداد 1402

مسابقات والیبال مدرسه – متوسطه 2 – (02-1401)

1403/1/25 12:26:30خرداد 6ام, 1402|دسته بندی های:‌ تصاویر ورزشی متوسطه 2, سال تحصیلی 02-1401, گالری دوره دوم متوسطه|برچسب های:‌ , , , , , , |

تصاویر مسابقات والیبال 2 از 3 بین پایه یازدهم (دوره 24) و پایه دهم (دوره 25) قهرمانی پایه یازدهم با نتیجه 2 بر 1

مسابقات بسکتبال مدرسه – متوسطه 2 – (02-1401)

1403/1/25 12:26:19خرداد 6ام, 1402|دسته بندی های:‌ تصاویر ورزشی متوسطه 2, سال تحصیلی 02-1401, گالری دوره دوم متوسطه|برچسب های:‌ , , , , , , |

تصاویر مسابقات بسکتبال 2 از 3 بین پایه یازدهم (دوره 24) و پایه دهم (دوره 25) قهرمانی پایه یازدهم با نتیجه 2 بر 1

فروردین 1401

مسابقات والیبال مدرسه – متوسطه 2 – (01-1400)

1401/1/27 12:50:46فروردین 27ام, 1401|دسته بندی های:‌ تصاویر ورزشی متوسطه 2, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره دوم متوسطه|برچسب های:‌ , , , , , |

تصاویر مسابقات والیبال 2 از 3 بین پایه یازدهم (دوره 23) و پایه دهم (دوره 24) قهرمانی پایه یازدهم با نتیجه 2 بر 1

مسابقات بسکتبال مدرسه – متوسطه 2 – (01-1400)

1401/1/27 12:45:56فروردین 25ام, 1401|دسته بندی های:‌ تصاویر ورزشی متوسطه 2, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره دوم متوسطه|برچسب های:‌ , , , , , |

تصاویر مسابقات بسکتبال 2 از 3 بین پایه یازدهم (دوره 23) و پایه دهم (دوره 24) قهرمانی پایه یازدهم با نتیجه 2 بر 0

دی 1400

رفتن به بالا