۵ ۰۴, ۱۴۰۱

نفرات برتر نوبت دوم – سال تحصیلی 01-1400 – متوسطه 2

۱۴۰۱/۴/۵ ۶:۵۴:۱۱تیر ۵ام, ۱۴۰۱|Categories: اخبار آموزشی متوسطه 2, اخبار دوره دوم متوسطه, سال تحصیلی 01-1400|Tags: , , , , , , , |

نفرات برتر پایه دهم و یازدهم و دوازدهم در نوبت دوم سال تحصیلی 01-1400

۲۵ ۰۳, ۱۴۰۱

روزهای امتحان – خرداد 1401 – متوسطه 2

۱۴۰۱/۳/۲۵ ۱۱:۲۱:۱۶خرداد ۲۵ام, ۱۴۰۱|Categories: تصاویر برنامه های آموزشی متوسطه 2, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره دوم متوسطه|Tags: , , , , , |

دوره 23 و 24 - پایه دهم و یازدهم - خرداد 1401 - دبیرستان امیر دوره دوم

۲۵ ۰۳, ۱۴۰۱

آخرین جلسه – پایه دهم و یازهم – سال تحصیلی 01-1400

۱۴۰۱/۳/۲۵ ۱۰:۴۱:۴۴خرداد ۲۵ام, ۱۴۰۱|Categories: تصاویر برنامه های آموزشی متوسطه 2, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره دوم متوسطه|Tags: , , , , , |

دوره 23 و 24 - پایه دهم و یازدهم - اردیبهشت 1400 - دبیرستان امیر دوره دوم

۲۳ ۰۳, ۱۴۰۱

اردوی مشهد – پایه دهم و یازدهم و دوازدهم – اردیبهشت 1401

۱۴۰۱/۳/۲۳ ۷:۰۷:۴۴خرداد ۲۳ام, ۱۴۰۱|Categories: تصاویر اردو متوسطه 2, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره دوم متوسطه|Tags: , , , , , , , |

اردوی مشهد – پایه دهم و یازدهم و دوازدهم – 16 تا 18 اردیبهشت 1401 - دوره 24 و 23 و 22 دبیرستان امیر

۲۳ ۰۳, ۱۴۰۱

مراسم افطاری – پایه دهم – اردیبهشت 1401

۱۴۰۱/۳/۲۵ ۱۰:۵۶:۵۷خرداد ۲۳ام, ۱۴۰۱|Categories: تصاویر مراسم متوسطه 2, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره دوم متوسطه|Tags: , , , , |

6 اردیبهشت 1401 - به مسئولیت دوره 24 - سالن اجتماعات متوسطه 2

۸ ۰۳, ۱۴۰۱

نفرات برتر مستمر دوم – سال تحصیلی 01-1400 – متوسطه 2

۱۴۰۱/۳/۸ ۶:۰۸:۲۹خرداد ۸ام, ۱۴۰۱|Categories: اخبار آموزشی متوسطه 2, اخبار دوره دوم متوسطه, سال تحصیلی 01-1400|Tags: , , , , , |

نفرات برتر پایه دهم و یازدهم در مستمر دوم سال تحصیلی 01-1400

۲۷ ۰۱, ۱۴۰۱

مسابقات والیبال مدرسه – متوسطه 2 – (01-1400)

۱۴۰۱/۱/۲۷ ۱۲:۵۰:۴۶فروردین ۲۷ام, ۱۴۰۱|Categories: تصاویر ورزشی متوسطه 2, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره دوم متوسطه|Tags: , , , , , |

تصاویر مسابقات والیبال 2 از 3 بین پایه یازدهم (دوره 23) و پایه دهم (دوره 24) قهرمانی پایه یازدهم با نتیجه 2 بر 1

۲۵ ۰۱, ۱۴۰۱

مسابقات بسکتبال مدرسه – متوسطه 2 – (01-1400)

۱۴۰۱/۱/۲۷ ۱۲:۴۵:۵۶فروردین ۲۵ام, ۱۴۰۱|Categories: تصاویر ورزشی متوسطه 2, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره دوم متوسطه|Tags: , , , , , |

تصاویر مسابقات بسکتبال 2 از 3 بین پایه یازدهم (دوره 23) و پایه دهم (دوره 24) قهرمانی پایه یازدهم با نتیجه 2 بر 0

۲۳ ۰۱, ۱۴۰۱

اعیاد شعبانیه – پایه دهم – اسفند 1400

۱۴۰۱/۱/۲۳ ۱۱:۰۶:۴۸فروردین ۲۳ام, ۱۴۰۱|Categories: تصاویر مراسم متوسطه 2, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره دوم متوسطه|Tags: , , , , , , , , , , |

21 اسفند 1400 - به مسئولیت دوره 24 - سخنران: آقای قلیان و حاج مصطفی انصاری - سالن اجتماعات متوسطه 2 و فضای مجازی

۲۳ ۰۱, ۱۴۰۱

پینت بال – پایه دهم – اسفند 1400

۱۴۰۱/۱/۲۳ ۹:۵۹:۴۶فروردین ۲۳ام, ۱۴۰۱|Categories: تصاویر اردو متوسطه 2, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره دوم متوسطه|Tags: , , , |

پینت بال - پایه دهم - 5 اسفند 1400 - دوره 24 دبیرستان امیر

Go to Top