دی 1402

دی 1402

نفرات برتر مستمر اول – سال تحصیلی 03-1402 – متوسطه 2

1402/10/19 12:23:09دی 1ام, 1402|دسته بندی های:‌ اخبار آموزشی متوسطه 2, اخبار دوره دوم متوسطه, سال تحصیلی 03-1402|برچسب های:‌ , , , , , |

نفرات برتر پایه دهم و یازدهم در مستمر اول سال تحصیلی 03-1402

نفرات برتر میان نوبت اول – سال تحصیلی 03-1402 – متوسطه 1

1402/10/19 12:24:47دی 1ام, 1402|دسته بندی های:‌ اخبار آموزشی متوسطه 2, اخبار دوره دوم متوسطه, سال تحصیلی 03-1402|برچسب های:‌ , , , , , , , |

نفرات برتر پایه هفتم و هشتم و نهم در میان نوبت اول سال تحصیلی 03-1402

تیر 1402

امتیازات برتر سال‌تحصیلی 02-1401 – متوسطه 2

1402/6/28 18:12:51تیر 21ام, 1402|دسته بندی های:‌ اخبار آموزشی متوسطه 2, اخبار دوره دوم متوسطه, سال تحصیلی 02-1401|برچسب های:‌ , , , , , , , |

امتیازات برتر پایه دهم و یازدهم و دوازدهم در سال تحصیلی 02-1401

نفرات برتر نوبت دوم – سال تحصیلی 02-1401 – متوسطه 1

1402/4/14 13:43:21تیر 14ام, 1402|دسته بندی های:‌ اخبار آموزشی متوسطه 1, اخبار دوره اول متوسطه, سال تحصیلی 02-1401|برچسب های:‌ , , , , , , , |

نفرات برتر پایه هفتم و هشتم و نهم در نوبت دوم سال تحصیلی 02-1401

نفرات برتر نوبت دوم – سال تحصیلی 02-1401 – متوسطه 2

1402/10/27 13:10:15تیر 13ام, 1402|دسته بندی های:‌ اخبار آموزشی متوسطه 2, اخبار دوره دوم متوسطه, سال تحصیلی 02-1401|برچسب های:‌ , , , , , , , |

نفرات برتر پایه دهم و یازدهم و دوازدهم در نوبت دوم سال تحصیلی 02-1401

اردیبهشت 1402

بهمن 1401

آذر 1401

تیر 1401

رفتن به بالا