تیر 1402

نفرات برتر نوبت دوم – سال تحصیلی 02-1401 – متوسطه 1

1402/4/14 13:43:21تیر 14ام, 1402|دسته بندی های:‌ اخبار آموزشی متوسطه 1, اخبار دوره اول متوسطه, سال تحصیلی 02-1401|برچسب های:‌ , , , , , , , |

نفرات برتر پایه هفتم و هشتم و نهم در نوبت دوم سال تحصیلی 02-1401

نفرات برتر نوبت دوم – سال تحصیلی 02-1401 – متوسطه 2

1402/10/27 13:10:15تیر 13ام, 1402|دسته بندی های:‌ اخبار آموزشی متوسطه 2, اخبار دوره دوم متوسطه, سال تحصیلی 02-1401|برچسب های:‌ , , , , , , , |

نفرات برتر پایه دهم و یازدهم و دوازدهم در نوبت دوم سال تحصیلی 02-1401

اردیبهشت 1402

آزمون‌های نوبت دوم پایه یازدهم – سال تحصیلی 01-1400

1402/2/23 6:02:44اردیبهشت 23ام, 1402|دسته بندی های:‌ پایه یازدهم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , , , , , |

دروس: دین و زندگی، عربی، زمین شناسی، آمار و احتمال، حسابان، ریاضی تجربی، فیزیک، هندسه، شیمی، تاریخ، زیست شناسی، فارسی، زبان انگلیسی

آزمون‌های نوبت دوم پایه دهم – سال تحصیلی 01-1400

1402/2/23 5:49:31اردیبهشت 23ام, 1402|دسته بندی های:‌ پایه دهم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , , , |

دروس: تفکر و سواد رسانه، دین و زندگی، عربی، فارسی، آمادگی دفاعی، هندسه، ریاضیات، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زبان انگلیسی

تیر 1401

نفرات برتر نوبت دوم – سال تحصیلی 01-1400 – متوسطه 1

1401/4/5 7:57:45تیر 5ام, 1401|دسته بندی های:‌ اخبار آموزشی متوسطه 1, اخبار دوره اول متوسطه, سال تحصیلی 01-1400|برچسب های:‌ , , , , , |

نفرات برتر پایه هفتم و هشتم در نوبت دوم سال تحصیلی 01-1400

نفرات برتر نوبت دوم – سال تحصیلی 01-1400 – متوسطه 2

1401/4/5 6:54:11تیر 5ام, 1401|دسته بندی های:‌ اخبار آموزشی متوسطه 2, اخبار دوره دوم متوسطه, سال تحصیلی 01-1400|برچسب های:‌ , , , , , , , |

نفرات برتر پایه دهم و یازدهم و دوازدهم در نوبت دوم سال تحصیلی 01-1400

اردیبهشت 1401

آزمون‌های نوبت دوم پایه یازدهم – سال تحصیلی 98-97

1402/2/23 6:03:58اردیبهشت 31ام, 1401|دسته بندی های:‌ پایه یازدهم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , , , , , |

دروس: دین و زندگی، عربی، زمین شناسی، آمار و احتمال، حسابان، ریاضی تجربی، فیزیک، هندسه، شیمی، آزمایشگاه، تاریخ، انسان و محیط‌ زیست، زیست شناسی

آزمون‌های نوبت دوم پایه دهم – سال تحصیلی 98-97

1401/2/31 8:39:00اردیبهشت 31ام, 1401|دسته بندی های:‌ پایه دهم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , , , , |

دروس: تفکر و سواد رسانه، دین و زندگی، عربی، فارسی، نگارش، هندسه، ریاضیات، فیزیک، شیمی، آزمایشگاه، جغرافیا، زیست شناسی

آذر 1400

دی 1398

رفتن به بالا